Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

Witam. Co z ulicą dębową i jodłową w koszęcinie? Czy projekt jest już gotowy? Pozdrawiam

Jan, zadano: 2021-06-01 23:39:09

Witam, jak już wcześniej informowałem do wydłużenia terminu zakończenia części projektowej zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie" doszło z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto informuję, że firma projektowa złożyła już w Starostwie Powiatowym w Lublińcu wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz jest zobowiązana do czynnego monitorowania postępu prowadzonego postępowania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-06-02 11:08:07

Szanowny Panie Wójcie, chciałem zapytać czy będzie i jeśli tak to kiedy budowana ścieżka rowerowa z miejscowości Strzebiń do Koszęcina i do Bukowca oraz z Koszęcina do Lublińca? Pozdrawiam, Leszek

Leszek, zadano: 2021-05-26 19:28:39

Witam, Gmina Koszęcin uczestniczy w Programie Rozwoju Ścieżek Rowerowych w powiecie lublinieckim. Został opracowany na zlecenie gmin dokument pt.: "Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030 r.". W części poświęconej Gminie Koszęcin przedstawiono założenia dotyczące przebiegu nowych (projektowanych) ścieżek rowerowych - zakłada się połączenie miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej DW906 (Wierzbie-Koszęcin-Strzebiń-Bukowiec). W sprawie poznania szczegółów proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-31 08:07:18

Dlaczego fontanna z fortepianem dalej nie działa? Swoją drogą wygląda opłakanie. Wszystko odpada...

Wawrzyniec, zadano: 2021-05-25 23:02:28

Witam, fontanna nie była uruchamiana ze względu na obowiązujące w tym zakresie zalecenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Dnia 26 maja 2021 r. opublikowano komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann różnego typu, zespołów fontann w formie parków fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza” oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z powyższych obiektów. W związku z tym fontanna zostanie przygotowana do uruchomienia na okres wakacyjny. Ponadto informuję, że w przyszłym roku planowany jest remont fontanny. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-27 14:48:52

Panie wójcie.Gdzie mogę śledzić zaawansowanie prac albo proszę o informacje, na jakim etapie są prace przy rozbudowie oczyszczalni w Rusinowicach.

Obserwator, zadano: 2021-05-21 22:10:29

Witam, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-24 15:27:29

Dlaczego woda w basenie GOSiR nie jest spuszczana zimą?

Pola, zadano: 2021-05-20 20:33:28

Szanowna Pani, zgodnie z zaleceniami technologicznymi niecka basenowa w okresie zimowym musi być wypełniona wodą. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-24 07:40:01

Czy możecie Państwo załatać dziury na ulicy Dębowej w Koszęcinie. Po ostatniej prowizorce nie ma śladu. Czy monitoruje Pan realizację projektu jej przebudowy, kiedy planujecie remont?

Dębowa, zadano: 2021-05-14 19:18:29

Informuję, że służby komunalne dokonały uzupełnienia największych ubytków nawierzchni ulicy Dębowej w Koszęcinie. Jak już wcześniej informowałem do wydłużenia terminu zakończenia części projektowej zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie" doszło z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto informuję, że firma projektowa złożyła już w Starostwie Powiatowym w Lublińcu wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz jest zobowiązana do czynnego monitorowania postępu prowadzonego postępowania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-20 10:41:30

Szanowny Panie Wójcie, 33 210 zł na bezdomne psy i koty. Czy gmina nie ma ważniejszych wydatków?

Mieszkanka, zadano: 2021-05-11 17:04:28

Szanowna Pani, zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt - Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Natomiast jak wynika z treści art. 11a ust. 5 ustawy - program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, jej podjęcie jest obowiązkowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-12 10:01:15

Dlaczego od prawie miesiąca nie działa zapytanie do wujta

OlA, zadano: 2021-05-11 10:09:52

Szanowna Pani, mieliśmy awarię zakładki "Pytania do Wójta". Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-05-11 14:14:21

Czy może Pan wskazać w jaki sposób Gmina reguluje prawo w zakresie wypuszczania psów bez opieki. Czy w naszej gminie obowiązuje podatek od posiadania psa?

Koszęcin, zadano: 2021-04-07 15:14:25

Witam, na terenie Gminy nie została wprowadzona opłata od posiadania psów. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin, wprowadzony uchwałą Nr 306/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-04-08 13:16:37

Witam, co z budową nowego przedszkola w Strzebiniu?

Barbara, zadano: 2021-04-07 08:54:00

Szanowna Pani Barbaro, w dniu 07 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Koszęcin uchwaliła uchwałę Nr 351/XXXIII/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, gmina Koszęcin. W najbliższym czasie cała dokumentacja planistyczna zostanie przesłana do weryfikacji przez Wojewodę, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dopiero po wejściu w życie zmiany ww. planu będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych w związku z planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-04-08 09:10:07

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe