Woda i ścieki

Czytanie treści strony dostępne.

WNIOSKI:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

 

 

APEL DO ODBIORCÓW WODY W GMINIE KOSZĘCIN

Rozpoczynające sie wakacje i początek lata to spodziewane zwiększone pobory wody dlatego zwracamy się do wszystkich Odbiorców z prośbą o racjonalizację jej zużycia.

Możliwości techniczne urządzeń wodociągowych (stacji uzdatniania wody w Bruśku oraz pompowni w Koszęcinie i Sadowiu)  zostały na etapie ich budowania dobrane na konkretne przyjęte dobowe, a przede wszystkim, godzinowe zużycie wody, oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika nierównomierności. Jednak od tamtego czasu sieć wodociągowa uległa rozbudowie i zasila teraz większą ilość odbiorców.  Niektórzy mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z własnych ujęć wody, ze względu na brak wody w studniach również podpięli się do sieci gminnej. W wyniku tych zjawisk, obserwowane obecnie dobowe zużycia wody w najgorętszych dniach roku (przeważnie jest to jakaś sobota) przekraczają przyjęte przez projektantów pompowni parametry dwu a nawet trzykrotnie. Skutkiem tego może być chwilowy niedobór wody, jaki wystąpił 13 czerwca w sobotę wieczorem na terenie Sadowa i  Wierzbia. Wynika on z tego, że chwilowy odbiór wody przez sieć jest większy niż wydajność ujęcia czy pomp i po wyczerpaniu zapasu znajdującego się w zbiorniku, urządzenia podają mniej wody niż wypływa ze zbiornika. Efekt – spadek ciśnienia w sieci i brak wody. Trwa to zaledwie kilka godzin (18.00 – 22.00), ale jest bardzo dokuczliwe dla Państwa i powoduje zapowietrzenie sieci, a związku z tym konieczność jej późniejszego płukania, czyli znowu zwiększonego zużycia wody.

Zapobiec temu można na dwa sposoby:

 1. zmniejszając zużycie wody z sieci i  korzystając z własnych ujęć (oczywiście dotyczy to tych Odbiorców, którzy je posiadają i tylko zgodnie z warunkami technicznymi, czyli przy całkowitym rozdziale od instalacji połączonej z gminną siecią wodociągową);
 2. rozkładając zużycie wody w czasie (nie zostawiać podlewania ogródków i napełniania basenów na sobotę, bo jest to zawsze najbardziej obciążony dzień).

W weekend pojawiają się letnicy, stali mieszkańcy innych miast posiadający na terenie Gminy Koszęcin działki rekreacyjne. Rozumiemy, że oni mają ograniczone pole manewru i nie pomogą nam rozładować nadmiernego zużycia w sobotę. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do stałych mieszkańców, aby w miarę możliwości podlewać ogrody i napełniać baseny w dni powszednie od poniedziałku do piątku, a nawet czwartku. Wtedy w sobotę będzie pobierana mniejsza ilość wody i żaden Odbiorca nie będzie jej pozbawiony. Całość systemu wodociągowego jest wystarczająca do zaspokojenia obecnych potrzeb mieszkańców, ale trzeba mu dać na to szansę. Jeśli pomożemy rozładować sobotni szczyt, wszyscy Odbiorcy będą mogli cieszyć się nieprzerwaną dostawą wody, nawet w najgorętsze dni.

 

 

APEL do mieszkańców Gminy Koszęcin.

Toaleta to nie śmietnik!

Apelujemy do mieszkańców, aby nie wrzucali chusteczek nawilżanych, ani innych odpadów (jednorazowych pieluch niemowlęcych, podpasek higienicznych, patyczków do uszu, prezerwatyw, ręczników papierowych) do toalet i kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania z naszych domów ścieków i nieczystości sanitarnych oraz papieru toaletowego. Wrzucanie śmieci i odpadów do toalety powoduje problemy w procesie technologicznym przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Na terenie Gminy Koszęcin funkcjonuje 17 przepompowni i 2 oczyszczalnie ścieków.

Najczęstszą przyczyną awarii jest powstawanie zatorów w sieci kanalizacyjnej i przepompowni przez śmieci i odpady stałe, które nie powinny się tam znaleźć. Usuwanie awarii spowodowanych zatorami zwiększa koszty użytkowania, co przedkłada się na wysokość opłat. Może również spowodować duże straty materialne, a w przypadku wylania ścieków zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Zabrania się wrzucania do kanalizacji sanitarnej:

 • środków higieny osobistej wyżej wymienionych;
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę;
 • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;
 • kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę i powodują zatory;
 • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych;
 • materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

 

W przypadku stwierdzenia, iż przyczyną zatkania kanalizacji lub jej niewłaściwego funkcjonowania jest nieprawidłowa eksploatacja przez danego użytkownika bądź nastąpi odprowadzenie ścieków niedozwolonych (w tym wód opadowych) można dochodzić swoich roszczeń z tytułu poniesionych kosztów od konkretnych użytkowników kanalizacji sanitarnej.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe