Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja w sprawie OZE

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Koszęcin” i zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego, informujemy, iż złożono łącznie 792 deklaracje udziału w projekcie. W wyniku wizji lokalnych 7 gospodarstw domowych złożyło rezygnację, 785 gospodarstw domowych przeszło pozytywnie weryfikację terenową. Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych grantobiorców biorących udział w projekcie, zgodnie z numeracją ustaloną podczas publicznego losowania z dnia 06 marca 2018 r. Zmiana kolejności może wynikać wyłącznie z faktu, że z listy zostały usunięte osoby, które wycofały się z projektu, bądź nie przeszły pozytywnie weryfikacji technicznej - wizja terenowa. W miejsce tych osób wstąpiły kolejne z listy. Wszystkie osoby z załączonej listy zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony