Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-03-09 12:13:48 Bernard

Szanowny Panie Wójcie.Chcę się dowiedzieć czy jest w zamiarze ,,gminy" dopłata do termoizolacji (ocieplenia) budynków rodzinnych indywidualnych w 2018 roku .W ramach programu termoizolacji .

Opowiedź 2018-04-03 10:26:27: Szanowny Panie Bernardzie, Gmina Koszęcin w 2018 roku nie przewiduje dopłat do termomodernizacji (ocieplenia) budynków rodzinnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-08 11:06:39 Jacek

Czy będą dopłaty do oczyszczalni ścieków.

Opowiedź 2018-04-03 10:19:05: Szanowny Panie Jacku rozumiem, że Pana pytanie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków. Informuję Pana, że tego typu dopłat gmina nie przewiduje z uwagi na fakt planowanej rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-03-05 20:46:23 Jolanta

Dlaczego w nowo wyremontowanej poczekalni dworca w Koszęcinie, ubikacje zamknięto i drzwi pozbawiono klamek?

Opowiedź 2018-04-10 12:27:24: Szanowna Pani, Budynek dworca w Koszęcinie nie jest zarządzany przez Gminę, stanowi bowiem własność PKP. S.A. Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu na sposób udostępniania toalet w poczekalni dworca. Odpowiedzi na Pani pytanie może udzielić wyłącznie zarządca budynku "tj. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice." Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-27 07:38:22 Katarzyna

Mam pytanie:czy jest możliwość postawienie nowego przystanku autobusowego gdzieś w okolicy biedronki?Dużo ludzi ma daleko do przystanku na rynek. przewoznicy sami zaproponowali aby napisać do Wójta.

Opowiedź 2018-04-10 12:08:47: Szanowna Pani, informuję że została podjęta decyzja o utworzeniu przystanku we wskazanej przez Panią lokalizacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-20 00:30:44 Koszęcin

Witam. Dlaczego co dzień to wcześniej gasną latarnie uliczne? O 6 jest jeszcze ciemno. Pozdrawiam

Opowiedź 2018-03-22 08:47:39: Witam, Dziękuję za informację o rozbieżności w godzinach wyłączania oświetlenia ulicznego w naszej gminie. Zwrócimy się do firmy TAURON o wyjaśnienie tej sytuacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-19 13:27:56 Wawrzus

Dzień dobry!Kiedy planujecie dalszą wymianę oświetlenia ulicznego na stylowe lampy w ciągu Sobieskiego i Ligonia w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-03-22 08:42:01: Dzień dobry, Obecnie Gmina Koszęcin jest na etapie uzgadniania warunków umownych na zakup oświetlenia drogowego na ul. Ligonia od Tauron S.A.. Po przejęciu istniejącego oświetlenia Gmina przystąpi do jego wymiany. Wymiana latarni w pozostałej części ul. Sobieskiego na chwilę obecną nie jest planowana. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-13 14:02:54 Monika

Witam, interesuje mnie wiek obecnie najstarszego mieszkańca gminy Koszęcin. Pozdrawiam

Opowiedź 2018-02-14 09:46:03: Witam, najstarsza mieszkanka Gminy Koszęcin w 2017 roku obchodziła 103 urodziny. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-06 11:02:35 Koszęcin

Gdzie gmina ustawiła skrzynie z piaskiem do posypywania chodników i gdzie o tym poinformowała?

Opowiedź 2018-04-11 12:32:53: Witam, Urząd Gminy nie rozstawia skrzyni z piaskiem do posypywania chodników. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-02-04 16:48:26 K.S.

Jaki jest obecnie status budowy kanalizacji przy ul. Podleskiej w Sadowie. Kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji i jakie są szanse na jej zakończenie w tym roku. Pozdrawiam.

Opowiedź 2018-04-11 12:32:08: Dzień dobry, obecnie została opracowana dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadowie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-23 13:38:16 Anna

Ponawiam pytanie - odnośnie fatalnego stanu drogi w Piłce (Koszęcińska)-pytanie było doprecyzowane

Opowiedź 2018-04-11 12:30:38: Witam, ulica Koszęcińska w Piłce jest drogą powiatową, za jej stan oraz utrzymanie odpowiada Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-23 10:43:41 kot

Dlaczego nie ma dofinansowania do usuwania eternitu?

Opowiedź 2018-04-10 13:10:02: Witam, Gmina Koszęcin do 30 kwietnia 2018 r. złoży wniosek do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego naboru. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-20 21:08:11 Adaś

Witam. Czy wiadomo już kiedy dokładnie odbędą się wybory samorządowe?

Opowiedź 2018-04-10 13:11:18: Szanowny Panie, według Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe powinny się odbyć między 17 października a 9 listopada. O dokładnej dacie zdecydować ma Premier. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-20 21:05:19 Adaś

Dlaczego nie wszystkie ulice Koszęcina są odśnieżane? Bo o posypaniu lodu piaskiem lub solą to w Koszęcinie można tylko pomarzyć.

Opowiedź 2018-04-11 12:09:26: Witam, w ramach zimowe utrzymania dróg odśnieżane są wszystkie drogi stanowiące własność Gminy, których zarządcą jest Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-19 11:34:12 ktoś

Od czasu oddania do użytku basenu są na jego dnie nierówności. Wybrzuszenia są tak wielkie, że ludzie przewracają się, a dzieci niejednokrotnie wpadają po poślizgnięciu pod wodę.

Opowiedź 2018-04-12 08:39:10: Witam. Uwagi dotyczące stanu basenu zostaną przekazane administratorowi obiektu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-18 19:20:32 Śnieg

Witam. Co z zalegającym od ponad dwóch dni śniegiem na ul. Jodłowej w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-01-23 08:38:04: Witam, Pana informacja została przekazana pracownikom zajmującym się odśnieżaniem dróg gminnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-17 14:05:11 Mieszkanka

Ponawiam pytanie- kiedy powstanie chodnik na ul. Cieszowskiej? Droga jest niebezpieczna dla pieszych!

Opowiedź 2018-01-23 08:28:58: Szanowna Pani, Ulica Cieszowska w Koszęcinie jest drogą kategorii powiatowej. W związku z powyższym pytanie zostanie przekazane Starostwu Powiatowemu w Lublińcu. Jeśli ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu zostanie przedstawiona propozycja wykonania inwestycji wspólnie z Gminą Koszęcin, taki wniosek zostanie rozpatrzony. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-12 17:58:32 Anna

Nawiązując do odp. z 9.1.18 r. P. Wójta dot. drogi od Koszęcina - przejazd kolejowy do Piłki -Koszęcińska ii od Posmyka. Odwiedzający rezygnują z tego powodu z uroków tego miejsca.

Opowiedź 2018-02-02 11:39:58: Witam, Droga od Koszęcina - przejazd kolejowy do Piłki - ul. Koszęcińska od Posmyka jest drogą powiatową. Pana uwagi zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-11 19:41:25 Boronowska

Na Boronowskiej 24 kopcą na dwa kominy. Konieczna jest pilna kontrola przez pobranie próbek z kotłów. Patrol powinien patrzyć jak wali dymem na całą wieś, tego nie da się nie zauważyć.

Opowiedź 2018-04-11 12:07:31: Dzień dobry, wszystkie zgłoszenia dotyczące termicznego przetwarzania paliw niedozwolonych w domowych instalacjach centralnego ogrzewania są sukcesywnie weryfikowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-06 20:08:42 Anna

W Piłce posiadamy dom letniskowy, dojazd do niego jest utrudniony ze względu na fatalny stan drogi. Czy przewiduje się poprawę jakości tych dróg.

Opowiedź 2018-01-09 12:44:52: Witam, z uwagi na fakt, że na terenie Piłki przebiegają drogi kategorii powiatowej i gminnej, proszę o uszczegółowienie, której drogi dotyczy informacja. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-19 20:19:34 XxX

Witam! Bardzo intryguje mnie kwestia: ilu mieszkańców mieszka aktualnie w Koszęcinie(miejscowości)??

Opowiedź 2018-01-02 10:20:39: Witam, informuję, że liczba osób zameldowanych na pobyt stały w miejscowości Koszęcin wynosi 4 453. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 192 pozycji
Strona 8 z 10 << poprzednia 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony