Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-07-20 07:29:17 Jacek

Zebrania wiejskie są jawne i protokołowane. W którym miejscu na BIP znajdują się protokoły z zebrań wiejskich oraz z indywidualnych spotkań wójta z mieszkańcami Koszęcina?

Opowiedź 2018-07-23 09:52:39: Witam, protokoły z zebrań wiejskich nie są zamieszczane na BIPie, są dostępne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. na wniosek. Spotkania Wójta z mieszkańcami nie są protokołowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:28:16 Jacek

Z którymi mieszkańcami (personalnie) omawiał pan w tym roku sprawy inwestycji, dotacji i imprez realizowanych w Koszęcinie? Które tegoroczne decyzje podjął pan na podstawie takich rozmów prywatnych?

Opowiedź 2018-07-23 10:34:24: Szanowny Panie Jacku, dane osobowe mieszkańców, z którymi się spotykam jako Wójt, podlegają ochronie i nie mogą zostać udostępnione. Zawsze chętnie słucham głosów mieszkańców, bo każda decyzja ma przecież służyć naszej Gminie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:22:54 Jacek

Zebranie wiejskie jest organem sołectwa, podejmowane sa na nim zbiorowo decyzje dotyczące całej społeczności. Na podstawie jakich przepisów zastąpił pan zebranie spotkaniami z pojedynczymi osobami?

Opowiedź 2018-07-23 09:51:04: Szanowny Panie Jacku, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Koszęcin nie jest sołectwem - nie posiada ani sołtysa, ani zebrania wiejskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-19 19:05:49 tgf

Kiedy rozpocznie sie remont ul Piaskowej w Strzebiniu ? W czasie deszczu brodzimy w blocie po kostki a pozostale dni musieli bysmy chodzic w maskach p.pylowych

Opowiedź 2018-07-23 15:06:59: Witam, do 30 września 2018 r. Wykonawca ma przedstawić dokumentację projektową wraz z potrzebnymi pozwoleniami. Prace budowlane planowane są na 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-19 14:29:32 Janek

Czy ulica Dębowa i Jodłowa w Koszęcinie należy do gminy? I czy są prowadzone jakieś rozmowy w sprawie remontu tych dróg?

Opowiedź 2018-07-23 15:08:08: Szanowny Panie, ul. Dębowa i Jodłowa w Koszęcinie stanowią drogi gminne. Razem z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych byłem zapoznać się ze stanem ww. dróg. Ulice te zostały wykonane z płyt betonowych, które są popękane. Naprawa takich nierówności asfaltem nie przyniesie pożądanych efektów, ponadto nie będzie trwała. W konsekwencji stwierdziłem, że konieczne jest zlecenie wykonania projektu przebudowy tych dróg, a przed przystąpieniem do przebudowy, trzeba wymienić kanalizację sanitarną. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:28:06 Kamil

Jakie działania podejmuje pan w kierunku obsadzenia stanowiska sekretarza gminy, od momentu gdy nabył pan informację o odejściu pracownika na emeryturę?

Opowiedź 2018-07-19 15:10:02: Witam, zatrudnienie sekretarza następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Ogłoszony w kwietniu 2018 r. nabór pozostał nierozstrzygnięty. Jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej Regulaminem liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W najbliższym czasie zamierzam powtórzyć nabór. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 12:19:21 Kamil

Szanowny Panie Wójcie, ogłosił pan regulamin funduszu sołeckiego w gminie Koszęcin. A co z funduszem dla wsi Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-19 08:25:39: Witam, fundusz sołecki stanowi instytucję, której adresatem są wyłącznie sołectwa, a więc jednostki pomocnicze gmin wiejskich. Koszęcin nie jest sołectwem, w konsekwencji nie skorzysta ze środków funduszu sołeckiego. Koszęcin może skorzystać ze środków przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 09:22:50 Marysia

jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Pan od firmy odpowiedzialnej za wodę w Koszęcinie?? Może jakiś przetarg? Firma od dawna obsługuje nasza Gminę widocznie przestaje się starać.

Opowiedź 2018-07-19 14:16:31: Szanowna Pani, aby odpowiedzieć na pytanie o możliwe konsekwencje, jakie poniesie przedsiębiorstwo wodociągowe zaopatrujące w wodę naszą Gminę, musimy najpierw poznać przyczynę utraty przydatności wody do spożycia. Wezwałem firmę EKO-SAN do złożenia szczegółowych wyjaśnień i okazania wyników badań wody. Jestem również w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu. Po poprawieniu jakości wody, przyjdzie czas na ustalenie osób odpowiedzialnych za obecną sytuację. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-17 07:42:01 Jacek

Wszystkie sołectwa już omówiły swoje sprawy. Kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-07-19 14:15:32: Szanowny Panie Jacku, Koszęcin nie jest sołectwem, tym samym nie mogę formalnie zwołać zebrania wiejskiego. Sprawy bieżące omawiam z mieszkańcami codziennie podczas spotkań indywidualnych w Urzędzie Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-14 10:19:15 Sebastian

Witam jak wyglada sytuacja z planami budowy wodociągiu w miejscowości Łazy i kiedy rozpocznie się inwestycja

Opowiedź 2018-07-19 08:24:43: Szanowny Panie Sebastianie, do 31 lipca 2018 r. Wykonawca ma przedstawić gotowy projekt budowlano-wykonawczy w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy." Tak, jak już informowałem, po otrzymaniu dokumentacji projektowej Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, ponieważ tak duża inwestycja przekracza obecnie możliwości budżetu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-13 00:55:44 Lusia

Panie Wójcie moje pytanie dotyczące boisk dotyczy Strzebinia.Pozdrawiam

Opowiedź 2018-07-16 09:48:56: Witam, trwają prace wykończeniowe w obrębie płyty boiska LKS w Strzebiniu. Jeśli chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej oraz zaplecze socjalne przy boisku LKS, to nadal oczekuję na rozstrzygnięcie konkursu w ramach, którego Gmina ubiega się o uzyskanie dofinansowania na wykonanie planowanych inwestycji. Odpowiadając na dalszą część Pani pytania, to potwierdzam, że planuję budowę ścieżki pieszo-rowerowej Strzebiń - Koszęcin. Trwają prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-12 08:28:19 kora

Panie Wójcie czy w najbliższym czasie jest możliwość utworzenia ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki wzdłuż drogi asfaltowej?

Opowiedź 2018-07-16 09:31:03: Witam, kwestia budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki była omawiana podczas spotkań wiejskich. Droga, o której mowa w pytaniu, jest drogą powiatową, dlatego wybudowanie ścieżki w pasie drogowym należy do Starostwa Powiatowego w Lublińcu (zarządcy drogi). Rozważam alternatywne rozwiązanie wybudowania ścieżki poza pasem drogowym, ale wymaga to zgody właścicieli nieruchomości, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-10 11:54:52 Lusia

Witam.Panie Wójcie proszę o informację jak wygląda sprawa boiska przy Szkole Podstawowej i remontu boiska LKS.Chciałam zapytać również czy są plany budowy ścieżki rowerowej Strzebiń-Koszęcin

Opowiedź 2018-07-12 07:59:38: Witam, proszę o wskazanie, w jakiej miejscowości znajdują się boiska, o które Pani pyta. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-09 08:56:14 GOSIA

WITAM KIEDY W URZĘDZIE BĘDZIE MOŻNA PŁACIĆ KARTĄ? POZDRAWIAM

Opowiedź 2018-07-10 12:20:27: Szanowna Pani Małgorzato, zamierzamy przystąpić do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publiczne. Urząd nie będzie obciążany opłatami z tytułu korzystania z terminala lub terminali, ani za obsługę realizowanych płatności dokonywanych w ramach Programu. Również klienci Urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu. O podpisaniu umowy poinformuję mieszkańców m.in. na naszej stronie internetowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-06 14:18:35 kora

Pytanie odnośnie stołówki w szkole podstawowej w Rusinowicach w związku z nowym programem rządowym "Stołówka Plus", którego pierwszy etap ma zostać wdrożony 01.09.2019r.

Opowiedź 2018-07-09 07:40:25: Witam, w tym roku zlecę opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rusinowicach, w której zakładam m.in. budowę stołówki i kuchni. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-06 14:17:30 kora

Szanowny Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie rozbudowy szkoły podstawowej w Rusinowicach, a także przedszkola. Czy i kiedy jest planowana taka inwestycja?

Opowiedź 2018-07-09 07:41:12: Szanowna Pani, w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Rusinowic w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej, podczas którego ustalono, że do końca 2018 r. Gmina zleci wykonanie koncepcji rozbudowy budynku Szkoły, z uwzględnieniem pomieszczeń planowanego przedszkola. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-05 23:34:46 Aadiiii

Panie Wójcie czy w najbliższych latach przewidywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Cieszowskiej za ostatnim budynkiem nr 7

Opowiedź 2018-07-06 13:22:27: Witam, uchwałą Nr 456/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Gminy Koszęcin przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej w Koszęcin. Natomiast uchwałą Nr 469/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Gminy Koszęcin przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej w Koszęcinie. W sprawie szczegółowego postępu prac planistycznych proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Gabrielą Panok z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 34 3576 100 w. 133, 034 3210 833. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-04 12:28:26 Sabina

Czy w tym roku wydany był dopiero jeden numer Echa Gminy?

Opowiedź 2018-07-05 15:02:37: Szanowna Pani Sabino, zgadza się, do tej pory ukazał się jeden numer. W tym miesiącu planuję wydanie drugiego numeru "Echa Gminy". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 18:55:41 przystanek

Na jakie żądanie? Żaden bus nie jeździ po stronie, po której został postawiony przystanek, nikt z niego nie może skorzystać.Gdzie są przystanki o które wnioskowali mieszkańcy?

Opowiedź 2018-07-04 08:35:51: Szanowna Pani, podejrzewam, że ilu jest mieszkańców tyle koncepcji i pomysłów dotyczących miejsc ustawienia przystanków, szczególnie niektóre osoby mieszkające w pobliżu przystanków protestują przeciwko wybranej lokalizacji. Chcę jednak zauważyć, że dokładna lokalizacja każdego przystanku ustalona jest przez projektanta i wymaga zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Mieszkańcy wnioskowali o ustawienie przystanku w okolicy sklepu Biedronka, wybrana lokalizacja na ulicy Ligonia jest optymalna, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 07:27:55 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Katowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-03 13:12:22: Witam, spotkanie, o którym mowa w pytaniu, odbyło się w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim i dotyczyło kwestii związanych z trwałością projektów realizowanych przez Gminę z udziałem środków unijnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 243 pozycji
Strona 5 z 13 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 13 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony