Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-06-17 21:58:51 Magdalena

w 2017 mial byc na ul. Podlesie robiony plac zabaw i gdzie on jest? Tam tez mieszkaja dzieci.Prosze o konkretne odpowiedzi i interwencje w tej sprawie.

Opowiedź 2018-06-19 11:33:12: Witam, w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych Sołectwo Sadów otrzymało 13,6 tys. zł na utworzenie placu zabaw na Podlesiu. Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika, że dofinansowanie zadań nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w dniu 25 czerwca 2018 r. Po otrzymaniu środków będzie można przystąpić do realizacji planowanej inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-17 21:57:12 Magdalena

Jestem mieszkanka Sadowa CHYBA BARDZO ZAPOMNIANEJ ULICY PODLESIE. Droga jest w fatalnym stanie krzywa , rozchodzaca sie w rowy

Opowiedź 2018-06-20 08:00:57: Szanowna Pani Magdaleno, ul. Podleska w Sadowie nie jest drogą gminną. Droga ta należy do Powiatu Lublinieckiego. Tym samym utrzymanie oraz remont ulicy Podleskiej w Sadowie należy do zadań Starostwa Powiatowego, jako zarządcy tej drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-16 22:16:32 fajerwerki

Cotygodniowa wieczorna kanonada jest skandalem. Kto wydał pozwolenia na strzelanie fajerwerkami poza dozwolonym terminem? Dlaczego gmina toleruje łamanie przepisów odnośnie używania ogni sztucznych?

Opowiedź 2018-06-19 11:29:01: Witam, Wójt Gminy nie wydaje żadnych zezwoleń na pokazy sztucznych ogni, ponieważ nie ma takich uprawnień. Jeżeli w ramach imprezy planowany jest pokaz z użyciem sztucznych ogni, laserów, reflektorów dużej mocy lub innych źródeł światła, dane dotyczące przedsięwzięcia należy przekazać nie później niż 7 dni roboczych przed imprezą do Ośrodka Planowania Strategicznego (OPS) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie. Obowiązek przekazania takich danych ciąży również na organizatorach pokazów, w trakcie których wypuszczane są balony napełniane gazem lżejszym od powietrza lub lampiony na ogrzane powietrze. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-15 13:21:11 GEZ

Wskazany przez pana dokument to jakiś rejestr, gmina prowadzi ewidencję. Gdzie jest zamieszczona ewidencja? Gdzie są ujęte zabytki przyrody żywej i nieożywionej, tablice pamięci oraz pomniki?

Opowiedź 2018-06-18 08:38:10: Witam, Wójt Gminy prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Założenie niniejszej ewidencji wymaga aktu organu wykonawczego gminy, z którym jednoznacznie można będzie wiązać skutek w postaci założenia gminnej ewidencji zabytków. Takim aktem jest zarządzenie, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie. Zbiór kart adresowych nie jest natomiast publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Z kolei ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Rejestr Form Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego dostępny jest na stronie http://bip.katowice.rdos.gov.pl/. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-14 12:39:44 myjnie

Czy budowane myjnie samochodów spełniają wyśrubowane normy ekologiczne? Jakie normy ochrony wody i gruntu spełnia myjnia smarów maszyn leśnych Makita w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-06-18 08:28:05: Witam, wybudowanie myjni samochodowej wymaga uzyskania szeregu pozwoleń różnych organów administracji, w tym pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli będą one odprowadzane do środowiska, lub na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Bez uzyskania stosownych zgód żaden obiekt myjni samochodowej nie mógłby funkcjonować. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-13 21:48:11 basen

Czy wzorem lat poprzednich także w tym roku dzieci i młodzież będą mogły korzystać z basenu bezpłatnie tylko w lipcu? A ci, co będą w sierpniu będą znowu dyskryminowani?

Opowiedź 2018-06-20 07:54:51: Witam, tak jak w zeszłym roku zamierzam umożliwić dzieciom z naszej Gminy bezpłatne korzystanie z kąpieliska w jednym z miesiąców wakacyjnych. Moja decyzja, podobnie jak bezpłatne lekcje nauki pływania dla dzieci, spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców i nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że stanowi ona jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-13 07:53:23 BIP

Gdzie na BIP UG umieszczona jest gez wraz z kartami zabytków oraz opisem stanowisk archeologicznych?

Opowiedź 2018-06-15 08:25:58: Witam, zarządzenie Wójta Gminy Koszęcin w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie: http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/wiadomosc/419555/zarzadzenie_nr_382018_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_15_marca_2018r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-12 10:13:03 eaa

Co zrobić z resztkami olejów silnikowych, przeterminowaną chemią domową, substancjami niebezpiecznymi (np.płyn do czyszczenia biżuterii)?

Opowiedź 2018-06-13 10:27:16: Witam, wskazane odpady można przekazać do PSZOKu. Szczegółowych informacji udzieli Pani Urszula Stempniak - pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych, tel. 34 3576 100 w. 120. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-02 09:37:41 basen

Dlaczego basen jest czynny tylko w wakacje? Od połowy kwietnia jest upalnie, pogody w sierpniu nikt nie zagwarantuje,we wrześniu są jeszcze chętni do kąpieli. Kto podjął decyzję o tak krótkim sezonie?

Opowiedź 2018-06-05 15:03:15: Witam, za administrowanie Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji odpowiada Dyrektor, któremu przekażę uwagi dotyczące czasu trwania sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-01 11:10:41 Ligonia

Na czym dokładnie będzie polegać modernizacja ulicy Ligonia: chodnika, brukowanej nawierzchni, odcinka parkingu, odcinka pod stajniami, oświetlenia, ile nasadzeń drzew po stronie północnej?

Opowiedź 2018-06-05 09:37:14: Witam, o szczegółowym zakresie planowanych prac będę mógł poinformować po otrzymaniu projektu budowlanego-wykonawczego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-01 10:54:29 parklinowy

W 2018 roku miał zostać w Koszęcinie zrobiony Park Linowy. Gdzie on jest? Na jakich zasadach można z niego korzystać?

Opowiedź 2018-06-05 09:32:01: Witam, w Strategii Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej wpisano propozycję zagospodarowania niewielkiej górki w okolicach GOSiR-u. Górka porośnięta jest drzewami i może być wykorzystana jako park linowy. Taka inwestycja przyczyniłaby się do poszerzenia oferty Ośrodka i powstania lokalnego centrum aktywnej rekreacji. Jako że teren górki należy do Nadleśnictwa Koszęcin, Gmina musi najpierw rozpocząć rozmowy z tą instytucją w celu nowego zagospodarowania tego obszaru. Projekt ten przewidziano do wdrożenia w latach 2016-2020. Nie mam natomiast informacji o już funkcjonującym na terenie naszej Gminy parku linowym. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-01 10:50:59 RODO

Informacja o tym kto jest inspektorem RODO jest informacją publiczną, proszę o podanie tej informacji.

Opowiedź 2018-06-05 09:36:19: Witam, realizację zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Koszęcinie powierzyłem Panu Cezaremu Nowickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ochrona Danych Osobowych Cezary Nowicki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-30 09:42:57 Karol

Dlaczego takie imprezy jak dzień dziecka czy sylwester gmina nie organizuje w parku lub na gosirze, tam gdzie są toalety, cień i jest daleko do ulicy?

Opowiedź 2018-06-01 08:35:31: Szanowny Panie Karolu, imprezy organizujemy w różnych miejscach, np. zeszłoroczny Dzień Dziecka dla przedszkolaków odbył się na terenie GOSiRu, w tzw. Starym Parku został zorganizowany festyn Mundurowi Dzieciom Gminy Koszęcin, z kolei na Gminny Dzień Dziecka w dniu 01 czerwca 2018 r. zapraszam wszystkie dzieci na nasz Rynek. Każdy mieszkaniec z pewnością znajdzie najbardziej dogodną dla siebie lokalizację organizowanych przez Gminę wydarzeń sportowo-kulturalnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-28 07:58:47 xxx

Czy przy remoncie ul.Ligonia będzie pozostawiona obecna nawierzchnia z pięknej,granitowej kostki?Kostka pamięta czasy książęce,byłaby to niepowetowana strata,gdyby kostka została zastapiona asfaltem?

Opowiedź 2018-05-30 10:45:02: Witam, zgadzam się, historię należy szanować, nawierzchnia z kostki granitowej z pewnością zostanie zachowana. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-28 07:27:45 RODO

Dzień dobry. Urząd podał informację o inspektorze od RODO, ale zapomniał podać kto to jest. Proszę podać nazwisko inspektora do spraw RODO w UG Koszęcin i wpisać ją do ogłoszenia.

Opowiedź 2018-05-29 13:46:09: Witam, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator Danych Osobowych musi przede wszystkim poinformować osobę, której dane dotyczą, o swojej tożsamości oraz danych kontaktowych. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie jasno wskazywała, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin. Podkreślić przy tym należy, że RODO nie wskazuje na konieczność podania tożsamości inspektora danych osobowych, czyli jego imienia i nazwiska. Przepisy przewidują wyłącznie obowiązek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych, dlatego informacja zamieszczona na stronie internetowej, w której wskazano adres mailowy i nr telefonu inspektora danych osobowych jest prawidłowa i nie wymaga wnioskowanego uzupełnienia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-27 23:04:16 Janek

Witam. Czy będą łatane dziury na ul. jodłowej i dębowej, bo o nowej nawierzchni można tylko pomarzyć. I co z tymi ledwo stojącymi latarniami?

Opowiedź 2018-05-30 10:47:33: Szanowny Panie, zleciłem już wymianę latarni, o które Pan pyta. Wykonawca wykona prace związane z remontem oświetlenia ulic Jodłowej i Dębowej w terminie do 30 lipca 2018 r. W najbliższym terminie przeprowadzę również wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych wizję terenową, celem ustalenia zakresu prac koniecznych do wyremontowania nawierzchni dróg. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-25 10:15:29 eaa

Nie działa link do info o kole łowieckim. http://www.koszecin.pl/user_files/attachments/1324/obwod-nr-57---kolo-lowieckie-dabrowa-w-koszecinie.

Opowiedź 2018-05-29 14:08:13: Witam, dziękuję za zwrócenie uwagi. Usterka została usunięta, a plik z informacją otwiera się prawidłowo (http://koszecin.pl/artykul/1324). Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 23:09:53 Dariusz

Było zadane pytanie o ogród biblijny, jednak teren przy ulicy Korczaka też zarosniety. Jedynie pełno śmieci . Żal patrzeć. kiedy zostanie uprzatniety?

Opowiedź 2018-05-24 11:06:52: Szanowny Panie Dariuszu, proszę o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy, celem dokładnego oznaczenia terenu wymagającego uprzątnięcia - tel. 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 12:57:22 Wawrzyńca

Kto wydał decyzję o podcięciu gałęzi na pomniku przyrody przy kapliczce i przy ulicy? Jaki był jego powód? Kto zdecydował o tym, które konary są podcinane? Kto wykonał cięcie?

Opowiedź 2018-05-24 11:05:47: Witam, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy Koszęcin w roku 2018 zlecono firmie zewnętrznej. Usługa zrealizowana została na podstawie jednostkowych zleceń ówczesnego Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 12:24:53 chodniki

Dlaczego mieszkańcy muszą chodzić po zniszczonych chodnikach i pokrywać koszty ich naprawy? Czy gmina może zakazać parkowania poza wyznaczonymi miejscami, szczególnie autobusów, w centrum Koszęcina?

Opowiedź 2018-05-24 11:03:25: Witam, wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania na chodnikach w centrum Koszęcina spowodowałby zbyt duże utrudnienia dla mieszkańców naszej Gminy, dlatego na chwilę obecną nie rozważam tego wariantu zmiany organizacji ruchu. W zakresie uwagi dotyczącej parkujących autobusów, informuję, że przepisy ruchu drogowego zabraniają parkowania na chodnikach pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 2,5 t (art. 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Wszystkie zauważone przypadki uszkodzenia chodników proszę natomiast zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy, tel. 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 368 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony