Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-08-26 18:47:04 budżet

Skoro można zgłaszać tylko projekty na tereny gminne to gdzie są udostępnione publicznie mapy i wykazy wszystkich nieruchomości gminnych?

Opowiedź 2018-08-30 14:58:25: Witam, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie - www.koszecin.pl - znajduje się zakładka do Portalu GEO-INFO, który jest powszechnie dostępny. Po zlokalizowaniu planowanej lokalizacji - numeru ewidencyjnego działki - proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Koszęcinie (34 3576 100 w. 133, 034 3210 833), którzy pomogą ustalić, czy proponowana lokalizacja dotyczy nieruchomości gminnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-24 13:49:24 Adam

Wczoraj był dzień targowy, dzisiaj wiatr roznosi po wsi śmieci, kartony i płachty folii. Kiedy zadba Pan o czystość i porządek na ulicach?

Opowiedź 2018-08-30 14:57:10: Szanowny Panie Adamie, za utrzymanie czystości w obrębie prywatnego targowiska odpowiada właściciel lub zarządca terenu. Wystosuję pismo do właściciela nieruchomości z informacją o ciążących na nim obowiązkach w zakresie utrzymania czystości i porządku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-24 12:59:48 Jolanta

Od stacji prowadzi aleja, ławek jednak mało i w bardzo kiepskim stanie. Czy można byłoby je odnowić?

Opowiedź 2018-08-30 14:54:00: Witam, sukcesywnie odnawiamy zniszczone ławki, te wskazane w pytaniu również zostaną w najbliższym czasie odnowione. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-23 10:39:48 Jarek

Skoro został utworzony przystanek to dlaczego ciągle parkują na nim samochody? Kierowcy nawet nie widzą, że ktoś czeka na busa, nie mają się też gdzie zatrzymać.

Opowiedź 2018-08-24 08:20:47: Witam, jeśli jest Pan świadkiem naruszania przepisów ruchu drogowego, proszę zgłosić ten fakt Policji. Wójt nie ma uprawnień do egzekwowania przestrzegania przez kierowców zakazów parkowania w miejscach niedozwolonych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-20 18:54:55 Ela

Panie Wójcie, w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń wytyczone zostały nowe ulice łączące ul.Dębową z ul.Krótką.Czy mógłby Pan określić orientacyjną datę budowy nowych ulic?

Opowiedź 2018-08-23 14:59:23: Szanowna Pani, tereny, o których mowa w pytaniu, są przeznaczone w planie miejscowym pod drogę publiczną, obecnie jednak stanowią własność osób fizycznych. Gmina nie może realizować inwestycji na terenach prywatnych, dlatego przed zaplanowaniem inwestycji musi zostać uregulowany stan prawny tych nieruchomości. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-20 12:13:08 kora

proszę o informację, kiedy podejmie Pan działania zmierzające do budowy ścieżki poza pasem drogowym, wymagające zgody właścicieli gruntów, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa?

Opowiedź 2018-08-30 14:55:45: Witam, prace związane z projektowaniem przebiegu ścieżki rowerowej Piłka - Rusinowice zaplanowano na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-20 12:12:42 kora

Szanowny Panie Wójcie, odnośnie "alternatywnego rozwiązania" dot. budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki,

Opowiedź 2018-08-30 14:56:24: Witam, prace związane z projektowaniem przebiegu ścieżki rowerowej Piłka - Rusinowice zaplanowano na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-17 21:56:52 tgf

Jak dlugo jeszcze beda rozgrzebane ul Debowa i sw. Barbary w Strzebiniu?!

Opowiedź 2018-08-20 10:37:39: Witam, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, termin zakończenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Barbary w Strzebiniu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Św. Barbary i ul. Dębowej w Strzebiniu” to 14 wrzesień 2018 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-10 12:06:19 Janek

Witam. Co z tym gulikiem na ul. Jodłowej? Kiedyś pisał Pan że będzie wykonana regulacja. Mamy sierpień a tu nic sie nie dzieje.

Opowiedź 2018-08-14 16:02:28: Witam, właz do studni kanalizacyjnej na ul. Jodłowej został wyregulowany. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-05 13:21:54 jarek

Witam.ile jeszcze upłynie dekad aż na ul. leśnej powstaną chodniki i samochody jadące na basen w okresie letnim nie bedą zagrażały mieszkańcom i małym dzieciom? Mamy 2018 rok a chodników jak w 1918!

Opowiedź 2018-08-10 15:52:34: Szanowny Panie Jarku, Wójtem Gminy Koszęcin jestem od kwietnia 2016 r., dlatego nie mogę odpowiadać za działania Gminy w minionym okresie. Odkąd zostałem Wójtem Gminy konsekwentnie staram się porządkować stan prawny dróg, tak też było z ulicą Leśną w Koszęcinie. Po uzyskaniu tytułu prawnego do części tej drogi, zleciłem remont jej nawierzchni. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników ulicy Leśnej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h. Prawda jest jednak taka, że żadne zakazy czy nakazy nie wpłyną na bezpieczeństwo pieszych, jeśli kierowcy nie będą ich przestrzegać. Oczywiście zdaję sobie sprawę z potrzeby budowy, czy też wykonania remontów wielu chodników na terenie naszej Gminy, ale dysponuję ograniczonym budżetem, co powoduje, że inwestycje realizuję sukcesywnie i etapami. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-08-01 08:20:39 eee

Dlaczego wejście na basen jest tylko do 19?? W razie niepogody basen jest nieczynny, ale w czasie skwarów godziny nie sa wydłużane. Gdzie tu ekonomia i logika??

Opowiedź 2018-08-02 15:34:04: Witam, Pana uwagi przekażę administratorowi obiektu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który odpowiada za funkcjonowanie i stan kąpieliska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-31 00:03:16 Adam

Których przewoźników i kiedy oraz których mieszkańców i kiedy urząd gminy powiadomił o zmianie organizacji ruchu na ulicy Ligonia (wyznaczenie przystanku)?

Opowiedź 2018-07-31 11:00:31: Szanowny Panie Adamie, o każdej zmianie organizacji ruchu (po jej uprzednim opracowaniu przez projektanta i zatwierdzeniu przez właściwe organy), zarządca drogi informuje, poprzez umieszczenie odpowiednich znaków drogowych - znaków informujących o sposobie korzystania z drogi lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-29 04:35:18 Alfred

28.07 Kąpielisko.Ciżba ludzi,niedziałająca zjeżdżalnia, hałas jak na dyskotece dla ogłuszonej dopalaczami młodzieży! Siedzieliśmy pod płotem i nie można było nawet porozmawiać.

Opowiedź 2018-07-30 10:33:11: Witam, Pana uwagi przekażę administratorowi obiektu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który odpowiada za funkcjonowanie i stan kąpieliska. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-28 15:28:57 Gulik

Pisał Pan kiedyś że lampy przy ul. Jodłowej i Dębowej bedą wymienione do 30 lipca. Jest 28 lipca i nic się nie dzieje a lampy dalej straszą.

Opowiedź 2018-07-30 10:34:37: Szanowny Panie, z uwagi na opóźnienia w dostawie słupów aluminiowych wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu wymiany latarni do 30 sierpnia 2018 r. Wniosek ten został uwzględniony, termin wykonania umowy został przedłużony o miesiąc. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-26 22:25:30 Iwona

Będąc z niemowlakiem na terenie GOSIRU i szukajac cienia muszę oddalać się od basenu a osoby palące siedzą sobie tuż obok. Czy to nie oni powinni palić sobie w jakimś ustronnym miejscu?

Opowiedź 2018-07-27 14:30:07: Szanowna Pani Iwono, zwrócę na ten problem uwagę administratorowi kąpieliska tj. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-25 23:35:05 Mirek

Witam. Bedzie konkurs ofert na dowoz dzieci niepelnosprawnych do Lublinca ? Ja tez posiadam busa :)

Opowiedź 2018-07-26 13:21:18: Szanowny Panie, w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019, proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Angeliką Siek - pracownikiem Referatu Spraw Obywatelskich, tel. 34 3576 100 w. 127, która udzieli Panu szczegółowych informacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-25 21:57:09 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Kiedy zamierza Pan wydzielić i oznaczyć przystanek w Strzebiniu Starym w kierunku Tarnowskich Gór?

Opowiedź 2018-07-26 13:17:29: Szanowna Pani Kornelio, do tej pory nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek mieszkańców w sprawie, o której mowa w Pani pytaniu. Jeśli otrzymam taki wniosek, zostanie on przekazany do Komisji Infrastruktury i rozpatrzony. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 21:41:47 Grzegorz

Na jaki cel gmina bierze kredyt na 3,5 mln złotych?

Opowiedź 2018-07-24 08:04:01: Szanowny Panie Grzegorzu, Gmina zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, co wynika z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:29:17 Jacek

Zebrania wiejskie są jawne i protokołowane. W którym miejscu na BIP znajdują się protokoły z zebrań wiejskich oraz z indywidualnych spotkań wójta z mieszkańcami Koszęcina?

Opowiedź 2018-07-23 09:52:39: Witam, protokoły z zebrań wiejskich nie są zamieszczane na BIPie, są dostępne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. na wniosek. Spotkania Wójta z mieszkańcami nie są protokołowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-20 07:28:16 Jacek

Z którymi mieszkańcami (personalnie) omawiał pan w tym roku sprawy inwestycji, dotacji i imprez realizowanych w Koszęcinie? Które tegoroczne decyzje podjął pan na podstawie takich rozmów prywatnych?

Opowiedź 2018-07-23 10:34:24: Szanowny Panie Jacku, dane osobowe mieszkańców, z którymi się spotykam jako Wójt, podlegają ochronie i nie mogą zostać udostępnione. Zawsze chętnie słucham głosów mieszkańców, bo każda decyzja ma przecież służyć naszej Gminie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 421 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony