Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2021-01-26 09:50:14 Genek

Panie Wojcie będące w Koszecinie na basenie toru kajakowego jest mocno zarosniety może by go dobrze wyczyścić a pan kierownik wzrusza ramionami było warto pomyśleć o czyszczeniu

Odpowiedź 2021-01-27 11:28:45: Szanowny Panie, sprawa zostanie wyjaśniona z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który odpowiada za stan infrastruktury Ośrodka. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-22 17:43:51 Mieszkanka

Panie Wójcie, kiedy rozpoczną się prace nad budową drogi łączącej ul. Dębową z ul. Wąską w Strzebiniu, która jest w planie zagospodarowania?

Odpowiedź 2021-01-27 07:57:35: Szanowna Pani, Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie budowy przedmiotowej drogi musi być poprzedzone załatwieniem wszelkich kwestii formalnych (m.in. uregulowaniem własności gruntów, przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń). W chwili obecnej weryfikowana jest w Starostwie Powiatowym w Lublińcu dokumentacja projektowa sporządzona w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dopiero w następnym etapie i w oparciu o kosztorys inwestorski możliwe będzie przystąpienie do zabezpieczenia środków w budżecie Gminy i budowa drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-20 21:54:12 Grzegorz

dlaczego gmina chce wydać prawie 3,5 tyś na montaż jednego znaku drogowego ? dlaczego nie zakupi w własnym zakresie i zamontuje swoimi ludźmi? Po co Panu tylu łazików?

Odpowiedź 2021-01-22 08:05:23: Szanowny Panie Grzegorzu, domyślam się, że przywołana przez Pana kwota to wartość najniższej oferty złożonej w ramach zapytania na realizację zadania na „Wykonanie prac w ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin". Wbrew Pana twierdzeniom, nie jest to jednak cena za pojedynczy znak. Kwota ta obejmuje 21 różnych pozycji (15 typów znaków i urządzeń oraz 6 różnych usług) i stanowi wyłącznie podstawę wyboru wykonawcy zadania w roku 2021. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace faktycznie wykonane, zgodnie z przelicznikiem jednostkowym przedstawionym w ofercie Wykonawcy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-19 17:42:24 Genek

Panie Wojcie kiedy się doczekamy odśnieżania ulic Koszęcina po ludzku bo ten pan samochodem to tylko pozory robi zamiast ma opuścić pług niżej to mu szkoda gumy proszę o interwecje

Odpowiedź 2021-01-21 08:27:15: Szanowny Panie, wydałem odpowiednie dyspozycje pracownikowi odpowiedzialnemu za akcję "zima". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-18 15:02:39 Barbara

Szanowny Panie Wójcie, gdzie w Strzebiniu będzie wybudowany nowy chodnik z środków sołectwa?

Odpowiedź 2021-01-19 09:13:49: Szanowna Pani, budowa chodnika pomiędzy skrzyżowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyżowaniem ulic Lompy, Barbary i Piaskowej na dz. nr 636 jako zadanie w ramach funduszu sołeckiego musi zostać zrealizowane i zakończone do końca 2021. Dokładny termin przeprowadzenia inwestycji nie jest jeszcze znany. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-16 11:50:50 Adam

Dlaczego w informacjach o inwestycjach zrealizowanych w 2020 r, podawanych w mediach gminnych, nie jest zaznaczane które z nich zrealizowano w ramach funduszy sołeckich? To są środki wyodrębnione.

Odpowiedź 2021-01-18 12:41:29: Szanowny Panie Adamie, w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. zrealizowano następujące inwestycje: w sołectwie Brusiek wykonano budowę ogrodzenia na działce nr 362/16, w sołectwie Cieszowa dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Spichlerzu, w sołectwie Koszęcin zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci, w sołectwie Piłka wybudowano oświetlenie, w sołectwie Rusinowice wykonano utwardzenie kostką brukową terenu przy placu zabaw w Rusinowicach przy ul. 1 Maja, w sołectwie Sadów dokonano uzupełnienia wyposażenia placu zabaw na ul. Podlesie, w sołectwie Strzebiń wykonano miejsca postojowe do parkowania, w sołectwie Wierzbie wykonano wiatę wolnostojącą oraz dokonano utwardzenia kostką brukową terenu w miejscowości Wierzbie przy ul. Szkolnej, na działce 85/2. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-01-16 11:49:03 Adam

Panie Wójcie. Kto kiedy i dlaczego zdecydował o tym, że nie zostały przeprowadzone konsultacje budżetu obywatelskiego na rok 2021?

Odpowiedź 2021-01-18 12:42:08: Szanowny Panie Adamie, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz związany z tym spadek wpływów finansowych, powstała konieczność szukania oszczędności budżetowych. W konsekwencji nie będziemy realizować w tym roku budżetu obywatelskiego. Decyzję tę podjąłem wspólnie z Radą Gminy. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie, co pozwoli na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach budżetowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-01-16 11:47:29 Adam

Kiedy zostanie zrealizowany projekt z budżetu obywatelskiego 2020? Dotychczas gmina ani dom kultury nie podały informacji na temat stanu realizacji, w tym zamówień, ani zakończenia zadania.

Odpowiedź 2021-01-18 12:43:35: Szanowny Panie, zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 zostało zrealizowane w całości - zakupiono nowoczesny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy dla Domu Kultury w Koszęcinie oraz dokonano modernizacji pomieszczeń technicznych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-01-15 09:22:36 Wojtek

Po co gmina remontuje doszczętnie zrujnowaną rządcówke w Cieszowej? Co będzie w wyremontowanym budynku w najbliższym pięcioleciu?

Odpowiedź 2021-01-18 12:43:06: Szanowny Panie, lata zaniedbań doprowadziły do złego stanu technicznego budynku, w konsekwencji Gmina jest zobowiązana przez Nadzór Budowlany do doprowadzenia gminnego budynku do należytego stanu technicznego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-01-14 21:29:26 Wawrzyniec

Witam! Nieczynne latarnię w Koszęcinie na Powstańców obok plebanii oraz na Ligonia obok sklepu Łubowski

Odpowiedź 2021-01-27 07:57:03: Szanowny Panie, ponowiono zlecenie naprawy wskazanych przez Pana lamp. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-14 13:41:47 Roman Stec

Witam. Szanowny Panie Wójcie, chciałbym się dowiedzieć kiedy w miejscowości Brusiek na ulicy Rzecznej będzie wykonane oświetlenie i jej wyasfaltowanie? Z poważaniem Stec Roman.

Odpowiedź 2021-01-18 08:12:20: Szanowny Panie Romanie, inwestycja będzie realizowana, o ile w budżecie Gminy pozostaną wolne środki. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-14 09:40:59 ADB

Panie Wójcie, chodzi o kasztanowiec, który rósł obok parkingu naprzeciwko FotoZymela w Koszęcinie.

Odpowiedź 2021-01-14 15:34:29: Wskazane drzewa rosły w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, której zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, drzewa usunięte zostały ze względu na zły stan zdrowotny, który ze względu na ich usytuowanie stanowił zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i pieszego, a także mienia. Projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew został pozytywnie uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-01-14 09:39:48 ADB

Panie Wójcie, parking naprzeciwko gminy jest nieposypywany. Jest bardzo ślisko.

Odpowiedź 2021-01-14 11:45:31: Witam, informacja została przekazana służbom komunalnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-13 17:56:04 Obserwator

Panie Wójcie, ludzie wyrzucają coraz więcej śmieci a opłaty ciągle rosną. Czy gmina ma jakiś plan na przyszłość, by powstrzymać te podwyżki?

Odpowiedź 2021-01-14 11:07:29: Witam, opłaty wzrastają radykalnie w całej Polsce. Lista czynników, które wpływają na te podwyżki jest długa, m.in. ceny surowców wtórnych i możliwości ich zagospodarowania, zmiany prawne. Z raportu UOKiK z sierpnia 2019 r. wynika, że gminy wymieniały jako główny powód podwyżek wyższą cenę podawaną przez firmę, która wygrała przetarg na odbiór odpadów. Urząd wyjaśniał wtedy, że "niewątpliwie ma to związek ze zmianami prawnymi, które weszły w życie w 2012 r.". Wcześniej to właściciele nieruchomości mogli decydować, która firma będzie odbierać od nich śmieci, od 2012 roku mogą to zrobić jedynie gminy. To, według UOKiK mogło znacznie zmniejszyć konkurencję między takimi przedsiębiorcami. W tym roku planujemy skupić się na zachęcaniu mieszkańców naszej Gminy do lepszej segregacji. W tym celu wprowadziliśmy też ulgi w opłacie dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują odpady. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-13 06:15:27 Sebastian

Szanownie Panie Wójcie.Przed posesja nr 9 ul.ogrodowa Sadów pominięto odśnieżanie.Cala ulica została odśnieżona a 60 m pominięte.Ptosze o wyjaśnienie.Pozdrawiam.

Odpowiedź 2021-01-14 08:10:21: Szanowny Panie Sebastianie, Pana zastrzeżenia dotyczące usług odśnieżania zostały już przekazane Wykonawcy zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-11 14:44:15 Pegi

Kiedy w Koszęcinie ruszy ewidencja źródeł ciepła w budynkach?

Odpowiedź 2021-01-13 07:44:33: Witam, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pełnym zakresie funkcjonalności ma działać dopiero w 2023 roku. Wcześniej jednak rozpocznie się pilotaż w wybranych gminach. Obecnie obowiązujące przepisy nie dają samorządom uprawnienia do pozyskania od właściciela budynku informacji o sposobie ogrzewania budynku. Problem ma rozwiązać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), której powstanie zakłada znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-09 11:37:22 Barbara

Panie Wójcie, czy mógłby pan w imieniu mieszkańców Strzebinia wystosować pismo/prośbę o zwiększenie ilości pociągów przejeżdżających i zatrzymujących się w Strzebiniu?

Odpowiedź 2021-01-13 07:44:13: Szanowna Pani Barbaro, oczywiście, zostanie wysłane pismo, o które Pani wnioskuje. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-08 12:09:51 Grażyna

Dzień dobry czy jest już dostępny wykaz ulic przeznaczonych do remontu w Koszęcinie

Odpowiedź 2021-01-27 07:56:39: Szanowna Pani Grażyno, wykaz, o którym mowa w Pani pytaniu, jest w chwili obecnej weryfikowany. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-08 12:06:54 Grażyna

dzień dobry... Kilkakrotnie zgłaszałam problem lampy na ul.Wolności w Koszęcinie która świeci na ul. Dworcową

Odpowiedź 2021-01-27 07:56:08: Szanowna Pani Grażyno, niestety nie ma technicznej możliwości obrócenia wysięgnika z oprawą oświetleniową na wskazanym przez Panią słupie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-01-08 09:42:07 ADB

Dlaczego został wycięty wraz z klonem kasztanowiec?

Odpowiedź 2021-01-13 10:12:27: Witam, ze względu na bardzo ogólny charakter pytania (brak lokalizacji drzewa), w celu uzyskania odpowiedzi proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy tel. 34 3210 827. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 691 pozycji
Strona 1 z 35   1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 35 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony