Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Perspektywa 2014-2020r.

 

 

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 - nowe szkolenia

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w najbliższych warsztatach komputerowych:

 

  1. Rozliczanie projektu EFS współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Terminy: 26 września 2017 r. 

Miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

  1. Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Terminy: 27 oraz 28 września  2017 r.

Miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

Uczestnictwo w spotkaniach należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie http://www.subregioncentralny.pl/warsztaty-i-seminaria.html

 

Jednocześnie informuję, iż pierwszeństwo udziału w warsztatach mają przedstawiciele tych jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów ZIT w ramach RPO WSL  oraz ci, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach szkolenia (we wrześniu 2016 r. oraz w lutym 2017 r.)  W przypadku projektów EFRR dodatkowym warunkiem udziału w warsztatach będzie konieczność posiadania podpisanej umowy z IZ RPO WSL.

 

 

Ponadto informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował nowe ogłoszenie o szkoleniu dla beneficjentów w dniu 20 września 2017 r. :

– Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_rozliczanie_projektow_efs_20092017

Formularz rejestracyjny na powyższe szkolenie będzie aktywny od czwartku, tj. 7 września od godziny 9:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

 

 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin

 

Dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 4. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna"
Działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie"
Poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".
 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 153 100,00 zł.
Współfinansowanie UE w kwocie 3 530 050,00 zł.
 

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony