Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Kryzys śmieciowy zażegnany

„Można powiedzieć, że z tą chwilą kryzys śmieciowy został zażegnany” - mówił wójt Grzegorz Ziaja podczas podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 22 stycznia br. Przetarg ponownie wygrała firma Waldemara Stracha, oferując najniższą stawkę względem konkurencji. Szacowana wartość zamówienia wyniesie nieco ponad 6,4 mln. zł dla porozumienia 7 gmin, tj. Gminy Koszęcin, Ciasna, Kochanowice, Konopiska, Pawonków, Miasta i Gminy Woźniki oraz Miasta Kalety. Jest to kwota wyższa od poprzedniej, ze względu na odstąpienie od oferowania stawek minusowych za odpady segregowane. Nie wpłynie ona jednak na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców. Zwiększenie wartości usług wiąże się również z kolejnymi obwarowaniami narzuconymi na firmę Strach, m.in. koniecznością zakupów mniejszych samochodów, tak by mogły się przedostać w trudno dostępne miejsca i wąskie uliczki, oraz zwiększeniem ilości worków na odpady dla mieszkańców. Od dnia obowiązywania umowy, czyli 1 lutego, każdy mieszkaniec otrzyma do dyspozycji tyle worków ile oddał. Przykładowo jeżeli oddamy 3 worki z plastikiem, tyle samo otrzymamy z powrotem. Rzecz nie tyczy się worków na bioodpady, tu wciąż będziemy otrzymywać tylko jeden. Obie strony nie miały zastrzeżeń do podpisywanej umowy, niewątpliwie jest ona bardziej korzystna dla gmin niźli dla samej firmy Strach. Przede wszystkim nie jest zaś niekorzystna dla mieszańców. Umowa będzie obowiązywać przez 24 miesiące, z możliwością jej zerwania przez zamawiających, w razie gdyby firma Strach nie wywiązała się z stawianych warunków. Mamy nadzieję, że na tym koniec niemiłych, śmieciowych niespodzianek.(KI) Fot.: T. Pawluk

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony