Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbycia praktyki absolwenckiej w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie stworzenia możliwości pozyskania doświadczenia oraz. nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy zawodowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu organizuje praktyki absolwenekie. Praktyka obejmuje swym zakresem zadania realizowane na stanowisku pracownika adminislracyjno-biurowego. Praktyki adresowane są do absolwentów szkól średnich i wyższych w wieku do 30 lat. Praktyka jest odbywana nieodpłatnie. Praktykant otrzymuje zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie jej odbywania. Wymagane dokumenty od kandydatów: podanie o przyjęcie na praktykę, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (w terminie późniejszym - w przypadku zawarcia umowy z kandydatem, zaświadczenie o niekaralności). Zainteresowani są proszeni o składanie podań na adres Urzędu Skarbowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 b. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Urząd zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 352 83 18 ..

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony