Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 

Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych:

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

 

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc składania wniosków.
 • zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
  zawierające informację o dużych jednostkach przeliczeniowych posiadanego bydła,      w odniesieniu do siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej ww.koszecin.pl  oraz w Urzędzie Gminy Koszęcin.

 

Załączniki:

 1. Informacje i opis procedury.
 2. Wzór wniosku.
 3. Załącznik do wniosku.
 4. Przykładowy wykaz klas PKD.
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony