Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja

Informujemy, że w 2018r. na terenie części województwa śląskiego wystąpił
I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu ekspozycji”, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50µg/m³. Przekroczenia te wystąpiły w strefie śląskiej:
- Lubliniec, ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018; powiaty: lubliniecki i kłobucki.
Informacje o jakości powietrza oraz informacje o ogłaszanych poziomach ostrzegania znajdują się w zakładce:
 
http://spjp.katowice.wios.gov.pl/strefy2.html
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i
 
 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony