Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych i do klas pierwszych szkół podstawowych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszęcin

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców Deklaracji                                     o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 19 lutego        do 28 lutego

2018 r.

-

 

 

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca

do 20 marca

2018 r.

do godz.1500

od 16 kwietnia

do 18 kwietnia

2018 r.

 do godz.1500

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                i kandydatów niezakwalifikowanych

 

5 kwietnia 2018 r.

 

19 kwietnia 2018 r.

 

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 10 kwietnia 2018 r.

do godz.1500

do 20 kwietnia  2018 r.

do godz.1500

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                             i kandydatów nieprzyjętych

 

16 kwietnia 2018 r.

 

 

 

23 kwietnia 2018 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszęcin

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca 2018 r.
do 20 marca 2018 r.  do godz. 15.00

od 23 kwietnia 2018 r. 

do 25 kwietnia 2018 r.           do godz. 15.00

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 28 marca 2018 r.  do godz. 15.00

do 30 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

5 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00

7 maja 2018 r.
do godz. 15.00

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia dziecka                 do szkoły podstawowej

 

od 6 kwietnia 2018 r. 

do 13 kwietnia 2018 r.           do godz. 15.00

Od 8 maja 2018 r.
do 11 maja 2018 r.         do godz. 15.00

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00

15 maja 2018 r.
do godz. 15.00

 

 

 

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony