Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-09-11 12:10:24

Lubliniecka Policja otrzymała nowy sztandar

W piątek 5 września 2014 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu. To jedna z najważniejszych uroczystości dla jednostki policji. Nadanie Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu sztandaru jest znakiem uosabiającym Rzeczpospolitą Polską, symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru i dumy, których Ojczyzna wymaga od funkcjonariuszy Policji. To także ważny symbol wielkiego uznania wzorowej służby oraz wyraz zaufania społeczeństwa tym, którzy często z narażeniem życia dbają o bezpieczeństwo na terenie całego powiatu. Wygląd sztandaru jest jednakowy dla wszystkich sztandarów policyjnych, a jedyne różnice to nazwa danej jednostki Policji oraz herb właściwego samorządu terytorialnego. Uczestnikami piątkowej ceremonii byli: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Pierwszy Wicewojewoda – Andrzej Pilot, Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Jarosz, pan Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki, Burmistrzowie miast Lublińca i Woźnik, wójtowie powiatu lublinieckiego w tym Grzegorz Ziaja, zaproszeni goście oraz mieszkańcy ziemi lublinieckiej. Uroczystości zainaugurowała msza święta odprawiona przez Biskupa Diecezji Gliwickiej Księdza Jana Kopca w Kościele św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Po mszy, wszyscy w niej uczestniczący w asyście Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu oraz Orkiestry KWP w Katowicach, przemaszerowali ulicami miasta do centrum. Na rynku odbył się ceremoniał wbicia gwoździ honorowych i gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru lublinieckiej policji, którego dokonali przedstawiciele kierownictwa policji oraz wszyscy zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych. Przed oficjalnym przekazaniem sztandar został poświęcił przez Biskupa Jan Kopca. W dowód uznania za wzorową służbę lublinieckich funkcjonariuszy, Starosta Lubliniecki przekazał także komendantowi kluczyki do nowego radiowozu marki Opel Astra, którego zakup możliwy był dzięki środkom finansowym przekazanym przez władze gmin powiatu lublinieckiego. Oficjalna część uroczystości zwieńczył krótki koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz uroczysta defilada ulicami miasta. Następnie świętujący policjanci przenieśli się na mniej oficjalną część imprezy do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.
2014-09-11 11:42:01

Przywołaliśmy ducha Sienkiewicza

6 września ruszyła trzecia już edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Gmina Koszęcin nie pozostała bierna na zaproszenie do udziału w wydarzeniu, a wersety Ogniem i Mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego rozbrzmiały aż z trzech miejsc. Do tej pory aktywnym udziałem w akcji mógł się poszczycić jedynie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który także w tym roku podjął sienkiewiczowskie wyzwanie. Dzięki odbywającemu się w tym samym czasie XXVII Międzynarodowemu Studenckiemu Festiwalowi Folklorystycznemu, podczas odczytu Trylogii nie zabrakło egzotyki. Ci którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji właśnie tam, mogli usłyszeć twórczość Sienkiewicza w niemal wszystkich językach świata. Do publicznego odczytu fragmentów Trylogii zachęciła także animatorka Katarzyna Mańko, autorka projektu „Koszęcin i jego mieszkańcy”. Pomysłowo, bo na ulicy Sienkiewicza w Koszęcinie, poczytać mógł każdy kto znalazł w sobie odrobinę odwagi. A przy okazji podziwiać wyroby rękodzielnicze naszych rodzimych artystów. Czytaj więcej >>TUTAJ<< Akcja Narodowe Czytanie po raz pierwszy zagościła także w rusinowickim Domu Spotkań Wiejskich, a to dzięki inicjatywie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gabrieli Piguła. W publicznym odczycie dzieł Sienkiewicza wzięli udział przedstawiciele naszego samorządu – wójt Grzegorz Ziaja, radna Gabriela Helisz oraz radny Jan Macioszek, a także odważni przedstawiciele młodego pokolenia: Magdalena Fabian, Oktawia Sowa i Aleks Wojtkowiak. Jak czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta „Podstawowym celem akcji Narodowe Czytanie jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości” i dalej „Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo choć doskonale znamy treść jego książek, to przecież podczas każdej kolejnej lektury na nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wołodyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to również doskonały moment, by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach.” Chociaż Narodowe Czytanie jeszcze nie cieszy się u nas dużą popularnością, z czasem podejmowanie kolejnych inicjatyw promujących rodzimą literaturę na pewno przyniesie zamierzony efekt. Tymczasem zapraszamy Państwa już na przyszły rok, kiedy to czytać będziemy „Lalkę” Bolesława Prusa. (KI)
2014-09-07 23:00:00

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Koszęcin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2014 do czerwca 2015r. Cel główny projektu stanowi podniesienie jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy Koszęcin: Szkole Podstawowej w Sadowie i Szkole Podstawowej w Rusinowicach poprzez wdrożenie programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost osiągnięć uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych. W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane będą niestereotypowe treści kierowane do obu płci ,mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności własnych wyborów, bez względu na społeczne oczekiwania. Projekt zakłada realizację następujących bezpłatnych zajęć dodatkowych : Zajęcia teatralne Zajęcia dziennikarskie Zajęcia polonistyczne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia taneczne Zajęcia plastyczne Koło regionalne Kółko przyrodnicze połączone z zajęciami terenowymi Zajęcia przyrodnicze Zajęcia historyczne Zajęcia aktorskie pt.: \"Teatr w szkole\" Zajęcia sportowe oraz realizację następujących wyjazdów edukacyjnych: - Wycieczka edukacyjna do Centrum Edukacji Leśno –Przyrodniczej - Nadleśnictwo Zawadzkie - Wycieczka edukacyjna do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - Wycieczka edukacyjna do Ogrodu Śląskiego w Świerklańcu - Wycieczka edukacyjna do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - Wycieczka edukacyjna do Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej w Koszęcinie - Wycieczka edukacyjna do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Dodatkowo szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.
2014-09-05 09:22:00

100 lat pani Bronisławy Gansiniec z Sadowa

W ubiegłą środę pani Bronisława Gansiniec z Sadowa obchodziła piękny jubileusz swoich setnych urodzin. Z tej okazji delegacja samorządu Gminy Koszęcin pod postacią wójta Grzegorza Ziai, sekretarz Pelagii Matuszek, Przewodniczącego Rady Gminy Michała Anioła i radnego Pawła Przybyły udała się do domu pani Bronisławy z serdecznymi życzeniami kolejnych stu lat w zdrowiu i szczęściu. Nie zabrakło też listów gratulacyjnych w imieniu samorządu oraz przekazania życzeń nadesłanych przez premiera Donalda Tuska. Pani Bronisława Gansiniec z domu Laska urodziła się 3 września 1914 roku w Groszowicach koło Opola. Kilka lat później wraz z rodzicami przeniosła się do Sadowa, tam też w 1920 roku rozpoczęła edukację szkolną. W 1938 roku wyszła za mąż za Augustyna Gansińca. Z tego małżeństwa na świat przyszła trójka dzieci: Irena, Jerzy i Otylia. Aktualnie pani Bronisława ma sześcioro wnuków, szesnaścioro prawnucząt i jednego praprawnuka. Jej recepta na długowieczność? Dwa kubki czarnej kawy na dzień, tradycyjna polska kuchnia, ruch na świeżym powietrzu i ciężka praca.
2014-09-04 12:18:07

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7 pok. nr 19, w terminie od 03.09.2014r. do 23.09.2014 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego KOSZĘCIN. (zawiadomienie - kliknij...) ...
2014-09-03 14:00:50

Rozpoczął się sezon dożynek

Z końcem sierpnia rozpoczął się wyczekiwany przez rolników czas świętowania zebranych plonów. Choć jeszcze nie wszystkim udało się ukończyć żniwa, już wiadomo, że tegoroczny plon będzie obfity i jest co świętować. Jako pierwsi dożynki obchodzili rolnicy z Wierzbia, bo już 30 sierpnia. Tu po raz pierwszy mszę dożynkową poprowadził nowy proboszcz parafii ks. Krzystof Domoracki. Poświęcony chleb, symbol urodzaju, na ręce wójta Grzegorza Ziai przekazali starości dożynkowi Adam Lach i Barbara Jankowiak. Nie zabrakło też dzielenia się tym chlebem i wspólnej, radosnej biesiady. Fot.: Katarzyna Anioł W niedzielę 31 sierpnia do wielkiego świętowania przystąpił Strzebiń. Obchody dożynek rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. i poświęcenia przepięknej korony dożynkowej autorstwa pani Eugenii Mazur. Następnie kolorowy korowód przeszedł ulicami sołectwa na teren festynu dożynkowego przy Domu Kultury w Strzebiniu. Tam po oficjalnych przemówieniach i podziękowaniach wójt Grzegorz Ziaja otrzymał chleb dożynkowy z rąk starostów – Anny i Henryka Goniwiecha, uprawiających 9 ha pola. Następnie wójt zgodnie z tradycją rozdzielił otrzymany chleb wśród zebranych uczestników festynu. Po oficjalnej części, jeszcze w słonecznej aurze, koncert dała znakomita orkiestra dęta ze Strzebinia. Ich fenomenalny występ został niestety przerwany przez niespodziewane opady deszczu, które ostatecznie przerodziły się w straszliwą burzę, częściowo rujnując program imprezy. Ostatecznie część uczestników przeniosła się do wnętrza Domu Kultury, gdzie odbyło się losowanie nagród za zakupione cegiełki oraz występ zespołu Arkadia Band. Pomimo okrojonego programu i wielkiego rozczarowania kapryśną pogodą, organizatorom udało się doprowadzić festyn do końca w miłej atmosferze, a Ci którzy postanowili zostać do końca bawili się naprawdę świetnie. Organizatorzy Dożynek Sołeckich w Strzebiniu pragną podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do organizacji dożynek, przede wszystkim Wójtowi Gminy Koszęcin, firmie „DUOFEST” W. i S. Greupner, Zakładowi masarskiemu Janusza i Kornelii Maruszczyk, firmie „WOBET” Beaty Plaza – Lenart, „Havannie” Iwony Daniel, panu Henrykowi Klycie, firmie „Iza” Izabeli Kopeć, „Ekoterm” Piotra Weinheniga, Ogrodnictwu Widera i „Oberży pod Orzechem”.
2014-09-03 13:25:34

Zapisy na zajęcia w Domu Kultury juz ruszyły

Zachęcamy do zapisów dzieci na zajęcia w Domu Kultury w Koszęcinie! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi do udziału w zajęciach organizacyjnych.
2014-09-03 07:58:38

Nowy rok szkolny z nowym boiskiem

Każdy nowy rok nauki w szkole wiąże się z pewnymi wyzwaniami, często też pojawiają się drobne zmiany i niespodzianki. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sadowie taką pozytywną niespodzianką było powstałe w trakcie wakacji boisko do koszykówki i siatkówki z nowoczesnej i bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających oraz są przepuszczalne dla wody. Koszt boiska wyniósł nieco ponad 49 tys. zł. i został sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Otwarcie nowego nabytku nastąpiło zaraz po oficjalnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Wstęgę nad boiskiem przecięli Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł, sołtys Sadowa Paweł Przybyła, przewodniczący GKRPA Dariusz Radłowski i dyrektor szkoły Małgorzata Wachowska. Nie brakowało słów uznania dla uczniów szkoły, którzy od lat reprezentują bardzo wysoki poziom edukacji, zdobywając liczne nagrody w konkursach przedmiotowych, a w tegorocznym egzaminie szóstoklasistów uzyskali najwyższy wynik w całej Gminie Koszęcin. Nowoczesne boisko ma być nagrodą za ich zmagania i motywacją do osiągania kolejnych sukcesów, tym razem sportowych. Boisko nie mogłoby zostać otwarte bez oficjalnego testu jakości. Ku uciesze uczniów szkoły zaraz po przecięciu wstęgi do koszykarskiej potyczki stanęli uczniowie kontra nauczyciele, w tym nowy proboszcz parafii w Sadowie ks. Krzysztof Domoracki, który na własnej skórze przekonał się o bezpieczeństwie płyty boiska. Oczywiście jest bezpieczna. Ale na tym nie koniec niespodzianek dla uczniów szkoły w Sadowie. Radny Paweł Przybyła zdradził nam, że jeszcze w tym roku pomiędzy nowym boiskiem a istniejącym placem zabaw powstanie siłownia zewnętrzna ufundowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów „Nasza Przyszłość”. Ponadto w przyszłym roku planowany jest montaż oświetlenia boiska i zewnętrznych siatek na okna szkoły, powstać ma też wysokie ogrodzenie w celu odseparowania boiska szkolnego od sąsiednich budynków. To wszystko dowodzi, że naprawdę warto się dobrze uczyć.
2014-09-01 07:27:22

OSP Koszęcin na I miejscu!

Dzięki Państwa głosom Ochotnicza Straż Pożarna z Koszęcina zajęła I miejsce w plebiscycie portalu lubliniec.naszemiasto.pl . Nie da się ukryć, że rywalizacja o status najlepszej Ochotniczej Straży Pożarnej pomiędzy Koszęcinem i Solarnią wzbudziła wiele emocji. Ostatecznie jednak koszęcińska OSP zdobyła znaczną przewagę osiągając 16710 głosów. To o ponad tysiąc więcej od ich największego konkurenta z Solarni. Serdecznie gratulujemy naszym strażakom!

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony