Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2015-02-04 06:53:50

Kto ma odśnieżyć chodnik?

Zima za oknem, a wśród mieszkańców wciąż pojawiają się pytania dotyczące odpowiedzialności za jej skutki. Chodzi przede wszystkim o obowiązek odśnieżania chodników, ulic oraz usuwania tworzących się na dachach sopli. Dlatego przypominamy, że nie za wszystkie z w/w kwestii odpowiedzialny jest zarządca, którym w naszym wypadku jest Urząd Gminy. To właściciel posesji odpowiada za dbałość o biegnący przy niej chodnik. Każdy teren ma swojego właściciela lub zarządcę, i to on odpowiada za jego utrzymanie. Podobnie jest w przypadku chodników. Właściciel nieruchomości wzdłuż której przebiega chodnik musi zapewnić jego utrzymanie w czystości i porządku, przez co rozumiemy uprzątanie błota, śniegu i lodu. W wypadku gdy chodnik jest śliski – posypanie go piachem. Za odcinki nieprzylegające do posesji/ nieruchomości odpowiada zarządca drogi, w tym wypadku Wójt. Śnieg z chodnika należy usunąć na trawnik przylegający do posesji, w sposób niezagrażający przechodniom. Nie należy usuwać śniegu i błota na biegnącą wzdłuż chodnika jezdnię. Przez właściciela nieruchomości rozumiemy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz najemców np. lokali umiejscowionych przy chodniku. Za niedopełnienie obowiązku utrzymania w czystość chodnika, właściciel przylegającej nieruchomości może zapłacić grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. W obliczu polskiego prawa tego typu zaniedbanie jest traktowane jako wykroczenie, za które policja lub straż miejska ma obowiązek wystawić mandat karny. Właściciel nieruchomości ma obowiązek usunięcia połaci śniegu i sopli zwisających z dachu. Płaty śniegu i sople na dachu nieruchomości umiejscowionej w pobliżu ruchu pieszych, podobnie jak oblodzony i zaśnieżony chodnik, zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. W wypadku groźnych płatów śniegu lub sopli lodu do obowiązku właściciela należy ich niezwłoczne zabezpieczenie i usunięcie. Trzeba pamiętać, że za wszelaki uszczerbek za zdrowiu pieszego lub uszkodzenia przedmiotów/ pojazdów spowodowane tego typu zaniedbaniem odpowiada właściciel nieruchomości. Przechodzień który doznał uszczerbku na zdrowiu lub uszkodził przedmiot/ pojazd w wyniku wypadku spowodowanego oblodzoną powierzchnią chodnika/ zdarzenia ze spadającym soplem, ma prawo domagać się od właściciela naprawy lub rekompensaty szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. Za stan dróg odpowiada ich zarządca/ właściciel. Dbałość o stan drogi leży w gestii jej właściciela bądź zarządcy. W przypadku drogi gminnej organem odpowiedzialnym za jej utrzymanie są władze gminy. Do ich zadań należy regularne odśnieżanie i posypywanie solą dróg. W razie wypadku spowodowanego zaniedbaniem drogi, osoba poszkodowana może się domagać odszkodowania od organu zarządzającego daną drogą.(KI) Tekst został sporządzony na podstawie art. „Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika i usuwanie sopli z posesji” w Dziennik Gazeta Prawna z 2 stycznia 2014r. Nr 1 (3642)
2015-02-01 23:00:00

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koszęcin.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koszęcin. Ogłoszenie Sprawozdanie Wzór oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ..
2015-01-31 14:16:52

Świętowali 15-lecie istnienia

29 stycznia koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Strzebinia obchodziło Jubileusz 15-lecia istnienia. Obchody święta miały miejsce w Domu Kultury w Strzebiniu - głównym miejscu spotkań strzebińskich emerytów, a przybyło na nie ponad 80-ciu dostojnych jubilatów. Chociaż koło istnieje dopiero 15 lat, podczas części oficjalnej Jubileuszu nie zabrakło wielu słów uznania i gratulacji dla jego członków, dzięki którym związek nie tylko działa ale także prężnie się rozwija, będąc przykładem dla lokalnego społeczeństwa na możliwości i zalety integracji, która może sprawić wiele radości, szczególnie na emeryturze. Na ręce przewodniczącej koła Jadwigi Rachwał wpłynęły gratulacje z strony Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który w sposób szczególny docenił działalność koła, m.in. członkowie, którzy działają w kole 15, 20, 25 i 30 lat otrzymali wyróżnienia za wieloletnie członkowstwo. Były to panie: Marta Pająk, Izabela Sałajczyk, Helena Waloszek i Ewa Kopeć oraz pan Godfryd Gajda, którzy przystąpili do koszęcińskiego związku jeszcze przed założeniem koła w Strzebiniu. Nie zabrakło także gratulacji od Wójta Gminy Koszęcin, który pomimo, że nie mógł się stawić osobiście na obchodach Jubileuszu, zawsze bardzo chętnie wspiera inicjatywy koła. Z okazji Jubileuszu jako prezent przekazał kołu projekt ich własnego logo, którego dotychczas nie posiadali. Gratulowała i dziękowała również dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek, która współpracuje z kołem od początku jego istnienia. Po oficjalnych wystąpieniach i sentymentalnych wspomnieniach z 15 lat działalności koła przyszedł czas na szampana i uroczyste odśpiewanie \"Sto lat\". Zaraz później zespół \"Akcentis\" rozpoczął zabawę taneczną, i co ciekawe od pierwszej piosenki parkiet był pełny. Jubilaci bawili się świetnie do późnych godzin wieczornych. Przewodnicząca koła wraz z cały zarządem pragnie podziękować za pomoc finansową oraz wsparcie przy organizacji Jubileuszu Wójtowi Gminy Koszęcin Grzegorzowi Ziaja, Januszowi i Kornelii Maruszczyk oraz dyrektor Domu Kultury Renacie Pyrek.
2015-01-26 08:03:13

PLAN FERII ZIMOWYCH 2015

FERIE 2015 DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH W RUSINOWICACH I TYDZIEŃ 2.02 - 10:00 - Spotkanie z bajką 2.02 - 10:00 - Spotkanie chętnych do gry w szachy 3.02 - 16:00 - Spotkanie z przyrodnikiem 4.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 5.02 - 10:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 6.02 - 10:00 -Turniej tenisa stołowego -Szkoła Podstawowa II TYDZIEŃ 9.02 - 14:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 10.02 - 10:00 - Turniej tenisa stołowego - Gimnazjum 11.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 12.02 - 16:00 - 19:00 - Bal przebierańców CODZIENNIE W GODZ. 8:00 - 16:00 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, KOMPUTERÓW, GIER PLANSZOWYCH ORAZ TENISA STOŁOWEGO. PROSIMY O PRZYNOSZENIE OBUWIA ZAMIENNEGO! Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Koszęcin do udziału w feriach organizowanych przez Dom Kultury w Strzebiniu i Koszęcinie oraz Dom Spotkań Wiejskich w Rusinowicach. FERIE 2015 DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH W RUSINOWICACH I TYDZIEŃ 2.02 - 10:00 - Spotkanie z bajką 2.02 - 10:00 - Spotkanie chętnych do gry w szachy 3.02 - 16:00 - Spotkanie z przyrodnikiem 4.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 5.02 - 10:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 6.02 - 10:00 -Turniej tenisa stołowego -Szkoła Podstawowa II TYDZIEŃ 9.02 - 14:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 10.02 - 10:00 - Turniej tenisa stołowego - Gimnazjum 11.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 12.02 - 16:00 - 19:00 - Bal przebierańców CODZIENNIE W GODZ. 8:00 - 16:00 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, KOMPUTERÓW, GIER PLANSZOWYCH ORAZ TENISA STOŁOWEGO. PROSIMY O PRZYNOSZENIE OBUWIA ZAMIENNEGO!
2015-01-23 12:53:44

Ulica Dębowa bez dębów?

We wtorek 20 stycznia na ulicy Dębowej w Strzebiniu zebrała się komisja, mająca ocenić dalszy los przydrożnych dębów. W skład komisji wszedł radny i sołtys Strzebinia Jan Macioszek, radny okręgu Janusz Maruszczyk, radny Czesław Tyrol odpowiedzialny za ocenę stanu drzew, inspektor z Urzędu Gminy Edward Opiełka oraz siedmioro mieszkańców ulicy. Na podstawie oględzin komisja zakwalifikowała do wycinki aż 18 dębów czerwonych, natomiast pozostałe drzewa zostaną poddane pielęgnacji. Wszystkie z zakwalifikowanych drzew wykazują znamiona choroby, są wysuszone i pokryte grzybami, a gałęzie opadają przy najmniejszym podmuchu wiatru, tym samym zagrażając mieszkańcom ulicy oraz uczestnikom ruchu, w tym dzieciom doprowadzanym do pobliskiego przedszkola. Sołtys wsi Jan Macioszek oraz radny okręgu obejmującego ul. Dębową Janusz Maruszczyk jednogłośnie stwierdzają, że przydrożne dęby utrudniają ruch pojazdów oraz możliwość wyjazdu z posesji, są też częstym powodem kolizji, o czym mieszkańcy niejednokrotnie informują z prośbą o zajęcie sie sprawą. A sprawa nie jest prosta. Ulica Dębowa jest drogą powiatową (S 2333), i to w gestii władz powiatu leży zgoda na wycinkę niebezpiecznych drzew. Jednak wszyscy mieszkańcy ulicy wraz z komisją dokonującą oględzin oraz wójtem gminy są zgodni, że drzewa stwarzające niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia kwalifikują się do wycięcia. Dlatego wójt Grzegorz Ziaja wystąpi do władz powiatu z wnioskiem o rozwiązanie tej kwestii. Jeżeli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, gmina będzie musiała dodatkowo otrzymać jeszcze zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Dopiero po jej otrzymaniu będzie można przystąpić do wycinki zakwalifikowanych drzew.
2015-01-22 13:19:28

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE STATUTU GMINY KOSZĘCIN

Informacja na temat konsultacji: (kliknij...)...
2015-01-22 13:16:49

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE STATUTU SOŁECTW

Informacja na temat konsultacji (kliknij...)..
2015-01-22 10:56:31

Zaśpiewali dla nas po raz szósty

W dniach 19 - 20 stycznia, już po raz szósty mieliśmy okazję gościć delegację kolędników z Żytomierza i Olewska na Ukrainie. Coroczne wizyty naszych utalentowanych sąsiadów urosły już do miana tradycji, a same ich koncerty zawsze cieszą się dużym uznaniem słuchaczy. Trudno się dziwić, gdyż Polski Dziecięcy Zespół Wokalny \"Jaskółeczka\" z Olewska pod dyrekcją Diny Chalimonczuk oraz Polski Wokalny Zespół \"Malwy\" z Żytomierza kierowany przez Irenę Nawojewą reprezentują bardzo wysoki poziom wokalny, zdobywając nagrody i wyróżnienia na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Pierwszy z wymienionych zespołów w ostatnich dniach otrzymał trzecia nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Podczas czterech dni wizyty kolędnicy zagrali mnóstwo koncertów w całym regionie, w tym dwa w Gminie Koszęcin. Tradycyjnie, pierwszy z koncertów odbył sie w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym w Rusinowicach, gdzie dyrekcja, pracownicy a przede wszystkim rezydenci przyjmują polsko-ukraińskich kolędników z wielkim entuzjazmem. W tym roku nie mogło być inaczej. \"Malwy\" i \"Jaskółeczka\" zaśpiewały ponad dwugodzinny koncert, wielokrotnie bisując na życzenie podopiecznych ośrodka. To był naprawdę piękny występ. Jednak nie da sie ukryć, że była to tyko rozgrzewka przed tym co zespoły pokazały dnia następnego, śpiewając w kaplicy przypałacowej na terenie Zespołu Pieśni i Tańca \"Śląsk\". Koncert zatytułowany \"Hej kolęda, kolęda\" odbył się 20 stycznia w ramach VI edycji programu \"Kolędnicy z Żytomierza\". Organizatorami wydarzenia był Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak, Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja oraz Zygmunt Wilk, który wraz z również obecną prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie - Wiktorią Laskowską - Szczur koordynuje coroczne wizyty kolędników na Śląsku. W repertuarze zespołów znalazły sie głównie polskie i ukraińskie kolędy oraz pastorałki, przekazywane wśród Polaków na Ukrainie z pokolenia na pokolenie. Repertuar zespołowy przerywany był występami solistek Ireny Nawojewej, Diny Chalimonczuk oraz 13-letniej Elżbiety Łucenko, z których ta ostatnia spotkała się z największym aplauzem publiczności, bo pomimo młodego wieku zaskoczyła wszystkich dojrzałą i czystą barwą głosu. Całość dwugodzinnego koncertu została nagrodzona gromkimi brawami zebranej publiczności i wieloma łzami wzruszenia. Na zakończenie wszystkie zespoły, wraz z trzymająca sie za ręce publicznością zaśpiewały wspólnie znaną na całym świecie \"Cichą noc\". (KI) Polsko - ukraińscy kolędnicy wpierw odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny w Rusinowicach Zespoł \"Jaskółeczka\" z Olewska 13-letnia solistka Elżbieta Łucenko Solistka Dina Chalimonczuk Zespół \"Malwy\" Występ w Kameralnej Sali Koncertowej ZPiT \"Śląsk\" (kaplica przypałacowa) Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie - Wiktoria Laskowska - Szczur
2015-01-21 23:13:26

Przesłuchanie do przedstawienia "Jasełka na myśliwską nutę"

W związku z planowaną realizacją przedstawienia „Jasełka na myśliwską nutę” na podstawie „Betleem Polskie” Lucjana Rydla zorganizowany zostanie casting w celu wyłonienia aktorów – amatorów. Poszukiwane są zarówno osoby dorosłe jak i dzieci od 8 lat o ciekawej osobowości, poczuciu rytmu i talencie wokalnym. Informacje o kandydatach należy składać w biurze Domu Kultury w Koszęcinie. Informacje powinny zawierać następujące dane: 1. imię i nazwisko 2. rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (w przypadku dziecka telefon do rodzica lub opiekuna prawnego). Każdy z kandydatów otrzyma tekst fragmentu sceny lub piosenkę, którą przedstawi w trakcie przesłuchania. Podczas przesłuchania sprawdzone zostaną umiejętności aktorskie, ruchowe i wokalne. Terminy castingu: 21 luty 2015r. Dom Kultury w Koszęcinie godz. 18.00 Krótkie streszczenie przedstawienia: Sztuka w IV aktach przedstawia historię zbawienia od dzieła stworzenia po narodziny Jezusa. Główną oprawę muzyczną tworzą rogi myśliwskie. W sztuce przeplatają się wątki współczesności, tradycji, kultury i historii także łowieckiej. Bóg tworzy świat. Jego ostatnie stworzenie łamie ustalone zasady. Po wielu latach daje człowiekowi kolejną szansę zawiera z nim przymierze. Jednak to wszystko dla umiłowanego Bożego stworzenia jest za mało. Musi narodzić się Bóg w ubogiej stajence by dać człowiekowi możliwość powrotu do Raju. Witają go wystraszeni pastuszkowie, myśliwi oraz inne postacie. Nie wszyscy jednak z tego faktu się cieszą, niektórzy czują się wręcz zagrożeni. *** W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. 034 3576 104 kom. 662 015 289
2015-01-21 07:44:18

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Szanowne Babcie, szacowni Dziadkowie, 21 i 22 styczna to dni wyjątkowe - bo Wasze. Doświadczenie związane z wychowaniem wnuków przypomina trochę macierzyństwo, z tym, że w naszej kulturze utarło się, iż dziadkowie przejmują od rodziców dzieci tą przyjemniejszą rolę - rozpieszczania wnuków. Dlatego w dniu Waszego święta, pragnę życzyć Wam dużo zdrowia i optymizmu, tak byście mogli jak najdłużej aktywnie spędzać czas w Waszymi wnuczętami. Wszystkiego najlepszego! Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony