Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2015-03-24 08:59:37

Gmina Koszęcin częścią Białego Śląska

We wtorek 17 marca odbyło się spotkane sygnatariuszy Deklaracji Biały Śląsk. Szczyt miał miejsce w Pałacu w Rybnej, w którym poza przedstawicielami jednostek samorządowych biorących udział w porozumieniu, w tym Wójtem Gminy Koszęcin Grzegorzem Ziają, z ramienia rządu uczestniczyła Marszałek Senatu Maria Pańczyk - Pozdziej. Deklaracja Biały Śląsk to umowa gmin i powiatów północnej części Górnego Śląska. Celem porozumienia jest solidarne działanie samorządów, przedsiębiorców i ośrodków naukowych w celu zdynamizowana rozwoju regionu objętego Deklaracją. Porozumienie zapoczątkowało podpisanie Deklaracji Tarnogórskiej w styczniu 2013r. Zawarto je pomiędzy Krupskim Młynem, Miasteczkiem Śląskim, Radzionkowem, Tarnowskimi Górami i Tworogiem, a przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Gmina Koszęcin przystąpiła do porozumienia już w maju 2013 roku, a wraz z nią Gminą Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Pawonków, Woźniki, Bytom, Lubliniec i powiat lubliniecki. - Większa grupa to większe możliwości i większa siła przebicia. - mówił Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. Chodzi m.in. o ułatwienie realizacji dużych inwestycji i wprowadzanie zmian korzystnych dla naszego regionu. Jednym z zapisów deklaracji jest np. powstanie kolei aglomeracyjnej na trasie Katowice-Lubliniec. Uczestnicząc w porozumieniu, samorządy terytorialne i podmioty gospodarcze dążą do wspólnego stworzenia nowej jakości, szczególnie gdy chodzi o rozwój gospodarczy regionu. W tym celu sygnatariusze deklaracji będą uczestniczyć w budowaniu wspólnej strategii rozwoju, która wspomoże określenie priorytetów rozwojowych, a także wskaże jak w sposób konstruktywny wykorzystać środki pomocowe w perspektywie lat 2014-2020. (KI)
2015-03-22 11:21:08

Zapraszamy na IV Gminny Konkurs Modelarski!

Zapraszamy na IV Gminny Konkurs Modelarski o Puchar Wójta Gminy Koszęcin, który odbędzie się w dniu 28.03.2015r. w godz. 9-15 na Hali Sportowej Zespołu Szkół w Koszęcinie. Głównym jego celem jest popularyzowanie modelarstwa redukcyjnego nie tylko wśród dzieci i młodzieży ale i dorosłych, zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią w bezpiecznym otoczeniu z dala od używek. Modelarstwo w naszym środowisku ma istnieć jako dodatkowy czynnik dydaktyczno-wychowawczy. Ma uczyć projektowania przestrzennego, świetnie wspierającego zdolności manualne, cierpliwości, konsekwencji, dbania o szczegóły oraz poznania historii. Konkurs organizujemy jako imprezę non profit (nie pobieramy opłat za start i wstęp). Jako Kółko nie jesteśmy przez nikogo finansowani. Wszystkie nasze działania oparte są na dobrej woli sponsorów. Nasz konkurs ma również na celu promocję Koszęcina i gminy w Polsce i zagranicą. Po sukcesie trzech edycji naszego konkursu, kontynuujemy go nadal. W pierwszej jego edycji wzięło udział około 40 zawodników wystawiając około 120 modeli, a już w jego trzeciej edycji wystartowało 146 zawodników (z Polski i zagranicy) wystawiając 417 modeli w konkursie. Z małego gminnego konkursu zrobiła się nam impreza o charakterze międzynarodowym. Uzupełnieniem Konkursu, będą imprezy towarzyszące, w skład których wejdą grupy rekonstrukcji historycznej: - przed szkołą pokaz pojazdów historycznych w wykonaniu GRH Pojazdy Militarne Częstochowa, - pokazy rycerskie w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Grodu Boronowskiego , - pokaz umundurowania, strzelanie z muszkietów w wykonaniu GRH „Garnizon Fortecy Częstochowa” - na sali oraz wokół szkoły pokaz umundurowania Polish-Garrison Eagle Base z Gwiezdnych Wojen, - pokaz pamiątek po powstaniach śląskich w wykonaniu GRH „Weteran”, - pokazy stolików klubowych grup modelarskich oraz sponsorów, Pokazują one prawdziwe stroje, pamiątki (sprzęt, zdjęcia, broń, umundurowanie) oraz potrafią w ciekawy sposób opowiedzieć o swojej pasji i w sposób obrazowy pokazać historię minionych czasów. Czynimy wszelkie starania, aby Konkurs był zorganizowany w sposób jak najbardziej profesjonalny oraz gwarantujący bezpieczeństwo uczestników. Opieramy się na społecznej pracy członków Kółka oraz wielu przyjaciół i wolontariuszy. Pragniemy nadmienić, że poza sekcją modelarską w Domu Kultury nasze kółko prowadzi również ogólnie dostępne warsztaty modelarskie dla dzieci na terenie gminy oraz poza nią. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Konkursu. Regulamin
2015-03-19 12:23:00

Płatności obszarowe i PROW na lata 2014 - 2020

9 marca w sali widowiskowej Dom Kultury w Koszęcinie odbyło się spotkanie z rolnikami z terenu powiatu lublinieckiego organizowane przez biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu. W roli gospodarza spotkania wystąpił Wójt Gminy Koszęcin, nie zabrakło także wystąpienia dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Stanisława Gmitruka. Spotkanie dotyczyło warunków, jakie rolnik musi spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Temat przełożył się na ilość uczestników spotkania, która jak nietrudno się domyślić była bardzo duża. Najistotniejszym elementem spotkania było szczegółowe objaśnienie zebranym rolnikom w jaki sposób prawidłowo wypełniać wnioski o płatności, ponieważ to z tym wiąże sie najwięcej problemów i niedomówień, które dla niejednego rolnika skończyły się karą pieniężną, szczególnie gdy sprawa dotyczyła pomiaru i klasyfikacji gruntów. Należy pamiętać, że pod żadnym pozorem nie wolno zaniżać ani zawyżać takich wartości. Na spotkaniu rolnicy dowiedzieli się, że od tego roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zmieniają się zasady, które niestety są bardziej skomplikowane i czasochłonne względem dotychczasowych. Jest jednak o co walczyć, ponieważ negocjacje nad budżetem UE na lata 2014-2020 zakończyły się powodzeniem dla Polski. Łącznie otrzymamy ponad 114,5 miliarda euro, tym samym zostając największym beneficjentem programu. W tej kwocie zawierają się środki na rozwój rolnictwa i wsi. Gdyby zsumować fundusze unijne i krajowe na te właśnie cele, to Polska otrzyma prawie 42,5 miliarda euro, to o ponad trzy miliardy euro więcej niż w poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013. - Wnioski o płatności należy składać od 15 marca do 15 maja. Dla spóźnialskich jest jeszcze dodatkowy termin wynoszący 25 dni czyli do 9 czerwca. Jednak w tym wypadku kwota płatności będzie pomniejszana o jeden procent za każdy dzień roboczy opóźnienia. Apeluję, aby wnioski składać od razu po rozpoczęciu terminu. Proszę również konsultować się w sprawie wypełniania wniosków z pracownikami biur Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdyż wypełnienie wniosku będzie trudniejsze, a wniosek z błędem ciężko będzie wycofać – przestrzegał rolników Stanisław Gmitruk. W roli gospodarza spotkania wystąpił wójt Grzegorz Ziaja Frekwencja wśród rolników z powiatu lublinieckiego dopisała Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Stanisław Gmitruk Naczelnik WDSPB z lublinieckiego Biura Powiatowego ARiMR Sławomir Golaś przedstawił najważniejsze postulaty dofinansowań na najbliższe lata. Na co zostaną przeznaczone fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020? Na stronie internetowej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa czytamy: \"Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników. Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Innym ważnym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć m.in. pieniądze na rozwój usług, nie tylko rolniczych, a także produkcji, przy czym dofinansowanie będzie możliwe, jeśli inwestycje nie będą szkodzić środowisku naturalnemu i klimatowi. Zakres nowego PROW jest podobny do znanego już z PROW 2007- 2013, ale została nieco zmieniona jego konstrukcja. Jest teraz mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych \"poddziałań\". Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat. Zwraca uwagę zmodyfikowanie wsparcia z bardzo popularnego działania \"Modernizacja gospodarstw rolnych\". Teraz wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł. Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą mogli liczyć na \"premie\" na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz wypłata nastąpi w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc. Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020r.\"
2015-03-18 12:50:29

„Bajkowy las" w Przedszkolu pod dębem

Edukacja przyrodnicza naszych przedszkolaków jest jednym z wielu bardzo ważnych działań podejmowanych przez naszą placówkę. Trudno bowiem wychowywać młode pokolenia bez miłości i szacunku do otaczającej nas przyrody, zwłaszcza że żyjemy w jej pięknym otoczeniu. Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Przyjaciół Lasu 2015” mającej na celu przybliżenie wiedzy o lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają. W ramach akcji zaprosiliśmy do naszego przedszkola Pana Czesława Tyrola, który w towarzystwie licznych okazów leśnych zwierząt zaciekawił wszystkie dzieci opowieściami o lesie i jego mieszkańcach. Ta niezwykła wędrówka po lesie dostarczyła wychowankom wielu niezapomnianych wrażeń i na długo pozostanie w pamięci. Spotkanie stało się też okazją podsumowania konkursu plastycznego „Bajkowy Las”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
2015-03-18 11:30:00

Informacja

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych - zadania z zakresu wspieriania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Informacja w BIP (kliknij...)
2015-03-16 14:16:45

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

Informujemy, że do końca marca przedszkola publiczne Gminy Koszęcin prowadzą rekrutację dzieci na rok szkolny 2015/2016. Zapisy i wnioski są dostępne w sekretariatach przedszkoli.
2015-03-16 14:09:46

Przedszkole "Pod dębem" poszukuje pamiątek

13 czerwca 2015r. Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie znajdujące się w budynku dawnej szkoły mniejszości niemieckiej, będzie obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. Zwracam się z prośbą do absolwentów uczęszczających do naszego przedszkola w latach 1945-1960, będących w posiadaniu zdjęć bądź innych pamiątek o kontakt. Dyrektor przedszkola Celina Gawenda
2015-03-16 13:51:57

Pomoc de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Władze Gminy Koszęcin wychodzą naprzeciw rozwijającym się przedsiębiorstwom. Aby ułatwić przedsiębiorcom rozwój działalności gospodarczej na terenie Gminy Koszęcin, podczas sesji z dnia 16 lutego br. Rada Gminy Koszęcin podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Koszęcin. Podstawowym warunkiem klasyfikującym przedsiębiorstwo do zwolnienia z opłaty podatkowej jest zamiar utworzenia nowych miejsc pracy. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres 2 lat. Zwolnienie nie przysługuje w wypadku nieruchomości zajętych na stacje paliw oraz działalność instytucji finansowych. Jakie warunki należy spełnić? Przede wszystkim należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy Koszęcin. >>wniosek do pobrania<< Wniosek ten musi być złożony przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy. Osoby dla których zostały utworzone nowe miejsca pracy, muszą zostać zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, na okres co najmniej 2 lat od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Osoby te muszą zostać zatrudnione nie później niż w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku w urzędzie. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie przedsiębiorca musi wykazać, że w jego firmie nastąpił wzrost liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeżeli działalność jest prowadzona w okresie krótszym niż 12 miesięcy, należy wykazać wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Obliczeniu średniego zatrudnienia podlegają pracownicy zatrudnieni i wykonujący pracę na terenie Gminy Koszęcin. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest jednorazowe i przysługuje na okres 2 lat lub do momentu przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. W drugim przypadku pomocy będzie przysługiwać do końca miesiąca poprzedzającego przekroczenie. PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony